Beëindigings- / vaststellingsovereenkomst

Er zijn verschillende manieren om een dienstverband te beëindigen. In de praktijk kiezen werkgevers vaak voor het beëindigen van een dienstverband met wederzijds goedvinden. Werkgever en werknemer gaan dan in overleg uit elkaar en sluiten een beëindigingsovereenkomst, ook wel een ‘vaststellingsovereenkomst’ of, nog korter, ‘vso’ genoemd.

Ik wil contact opnemen

Voordelen beëindigen contract met wederzijds goedvinden

Het grote voordeel van beëindiging van een dienstverband met wederzijds goedvinden, is dat niet voldaan hoeft te worden aan de (strenge) regels die gelden voor opzegging of ontbinding van een arbeidsovereenkomst. Andere voordelen van beëindiging met wederzijds goedvinden zijn relatief snel kan worden gekomen tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst, de beëindiging van het dienstverband in (relatieve) harmonie kan plaatsvinden, (hoge) kosten van procedures kunnen worden voorkomen en werkgever en werknemer niet zijn overgeleverd aan het terechte of onterechte oordeel van een rechter of het UWV. Als alles goed geregeld wordt in de vaststellingsovereenkomst zijn er geen ‘losse eindjes’.

AK, samenwerken in een joint venture. Handen schudden

''Als alles goed geregeld wordt in de vaststellingsovereenkomst zijn er geen losse eindjes.''

Bij een beëindiging met wederzijds goedvinden is geen transitievergoeding verschuldigd. Wel wil de werknemer in de meeste gevallen financieel gecompenseerd worden wil hij instemmen met een beëindiging met wederzijds goedvinden en moet er onderhandeld worden over de voorwaarden op basis waarvan werkgever en werknemer in onderling overleg de arbeidsovereenkomst beëindigen.

Hulp nodig?

Wilt u bijvoorbeeld een werknemer een beëindigingsovereenkomst aanbieden, heeft u een beëindigingsovereenkomst ontvangen of heeft u bijstand nodig bij de onderhandelingen over een beëindigingsovereenkomst? Neem dan contact met ons op. Onze arbeidsrecht advocaten staan voor u klaar en helpen u graag verder.

Neem contact op