Beëindigingsovereenkomst - Asselbergs & Klinkhamer Advocaten
Asselbergs & Klinkhamer Advocaten niet zomaar een advocaat
Asselbergs & Klinkhamer Advocaten

Asselbergs & Klinkhamer Advocaten

Beëindigingsovereenkomst

#arbeidsrecht

Wanneer werkgever en werknemer gezamenlijk besluiten de arbeidsovereenkomst (het contract) te beëindigen, is het advies een beëindigingsovereenkomst op te stellen om discussies in toekomst te voorkomen. In deze beëindigingsovereenkomst worden afspraken vastgelegd over de beëindiging van het dienstverband. Dit wordt ook wel een beëindiging op basis van wederzijds goedvinden of ontslag met wederzijds goedvinden genoemd.

Welke onderwerpen in de beëindigingsovereenkomst worden geregeld, hangt onder andere af van de afspraken die bij het aangaan van het contract zijn gemaakt. Ook de wens voor een specifieke wijze van afwikkelen speelt hierbij een rol. Het kan bijvoorbeeld gaan om een vrijstelling van werkzaamheden, de datum waarop het contract eindigt, het inleveren van bedrijfseigendommen, een eventuele vergoeding en het opstellen van een eindafrekening. Er moet ook aandacht worden besteed aan bedingen die ook na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst een rol spelen, zoals het non-concurrentiebeding, het relatiebeding en het geheimhoudingsbeding.

WW-uitkering

Voor de werknemer is het van belang dat de beëindigingsovereenkomst voldoet aan de eisen die in de wet- en regelgeving worden gesteld, omdat hij of zij anders niet in aanmerking komt voor een WW-uitkering. Bij een beëindiging op basis van wederzijds goedvinden is er geen echte opzegtermijn, maar wel een fictieve opzegtermijn. Wordt hier geen rekening mee gehouden of is de fictieve opzegtermijn te kort, dan heeft dat consequenties voor het moment dat een werknemer een WW-uitkering krijgt, omdat de uitkeringsinstantie eist dat er rekening wordt gehouden met de fictieve opzegtermijn. Als de werknemer aansluitend op het einde van het dienstverband een WW-uitkering wil ontvangen, moet de periode tussen de ondertekening van de beëindigingsovereenkomst en de ontslagdatum minimaal net zo lang zijn als de opzegtermijn die in het contract was vastgelegd of door de wet of cao wordt bepaald.

Asselbergs & Klinkhamer Advocaten kan u aan de hand van de aan de orde zijnde feiten en omstandigheden adviseren over de inhoud van de beëindigingsovereenkomst, deze overeenkomst voor u opstellen en de onderhandelingen gedurende het beëindigingstraject namens u voeren. Heeft u vragen over de mogelijkheden van het eenzijdig opzeggen van een arbeidsovereenkomst, dan kunt u ook bij onze advocaten terecht voor advies en bijstand.

Neem contact op!

Arbeidsrecht

Heeft u een vraag?

Binnen 48 uur antwoord.

Stel hier uw vraag