Concurrentie- / relatiebeding

Een concurrentiebeding is een beding waarbij een werknemer wordt beperkt in zijn vrijheid om na het einde van zijn arbeidsovereenkomst een concurrerend bedrijf te starten of bij of voor een concurrerend bedrijf te werken.

Een relatiebeding is een beding waarbij een werknemer wordt beperkt om contact te onderhouden of werkzaam te zijn voor bepaalde relaties van de werkgever. Een relatiebeding wordt ook wel gezien als een vorm van een concurrentiebeding en daarvoor gelden dezelfde regels.

Ik wil contact opnemen

Regels  

De eerste regel die geldt is dat een concurrentie- of relatiebeding alleen maar geldig is als het schriftelijk is overeengekomen met een meerderjarige werknemer. De tweede regel is dat een concurrentiebeding in beginsel alleen rechtsgeldig kan worden overeengekomen in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Op die regel geldt één uitzondering. Een concurrentiebeding kan rechtsgeldig worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als uit de bij dat beding opgenomen schriftelijke motivering van de werkgever blijkt dat het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Dat belang moet er zijn bij het sluiten van de arbeidsovereenkomst en bij het einde van de arbeidsovereenkomst.

Twee laptops en het ondertekenen van een overeenkomst

''De advocaten van AK Advocaten hebben veel ervaring met het opstellen van concurrentie- en relatiebedingen en het procederen over nakoming van die bedingen.''

Heel eenvoudig gezegd moet de werkgever motiveren waarom de werknemer gebonden moet zijn aan een concurrentie- of relatiebeding en welk zwaarwegend belang de werkgever daar bij heeft.

De motivering van de zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen moet heel specifiek zijn toegeschreven op juist die werknemer en de functie die hij uitoefent. Een concurrentie- of relatiebeding met een algemeen geformuleerde motivering houdt geen stand bij de kantonrechter. Een goed en rechtsgeldig concurrentie- of relatiebeding is dus maatwerk.

Meer weten? 

De advocaten van AK Advocaten hebben veel ervaring met het opstellen van concurrentie- en relatiebedingen en het procederen over nakoming van die bedingen. Heeft u daarover vragen? Neem dan contact met ons op. Onze arbeidsrecht advocaten staan voor u klaar en helpen u graag verder.

Neem contact op