Loonregres: je kunt ook als werkgever schade verhalen!

Soms raakt een werknemer arbeidsongeschikt en verzuimt hij door een gebeurtenis waarvoor een ander (een derde) aansprakelijk is. Denk hierbij aan een (verkeers-)ongeval of een mishandeling. De werknemer kan dan zijn schade verhalen op de aansprakelijke derde. Maar ook de werkgever van het de werknemer die het slachtoffer is kan (een deel van) zijn schade op de derde verhalen. De werkgever moet immers tijdens de arbeidsongeschiktheid van de werknemer het loon doorbetalen en zorgen voor de re-integratie van de werknemer. Dit recht heet verhaalsrecht of regresrecht. Al met al kan de schade voor een werkgever behoorlijk hoog oplopen.

Ik wil meer weten

Wat is loonregres?

Simpelweg: het verhalen van (netto) loon- en re-integratiekosten die door de werkgever worden betaald aan een werknemer.

Aansprakelijkheid is nodig

Je kunt de netto loon- en re-integratiekosten verhalen als er een andere partij aansprakelijk is voor de uitval van de werknemer. Welke schade kan je als werkgever verhalen?

Bij het verhalen van loonschade kan gedacht worden aan:

  • netto loon, incl. vakantiegeld en eventuele toeslagen en bonussen;
  • re-integratiekosten;
  • kosten voor aanpassing van de werkplek;
  • kosten van de Arbodienst of bedrijfsarts;
  • bij – of omscholingskosten;
  • vervoerskosten;
  • juridische kosten (bijstand advocaat) voor het verhalen van de loonschade.

"Belangrijk is dat er een aansprakelijke partij is. Alleen dan kan je als werkgever de loonschade verhalen."

Hoge kosten bij arbeidsongeschiktheid

Als een werknemer uitvalt doordat hem een ongeluk is overkomen, ben je als werkgever verplicht om de eerste twee jaar 70% van het loon door te betalen. Ook ben je als werkgever verplicht je zoveel mogelijk in te spannen om de werknemer te re-integreren in zijn werk. Deze kosten kunnen hoog oplopen.

Is de werknemer door de schuld van een ander arbeidsongeschikt geworden dan kan je in de meeste gevallen het netto loon en de re-integratiekosten verhalen op de aansprakelijke partij.

Heeft jouw werknemer een ongeluk gehad en moet je nu het loon doorbetalen? Neem contact met op met onze arbeidsrechtspecialisten. Zij helpen je met het verhalen van de schade.

Voorbeelden uit de praktijk:

Wat heb je nodig om loonschade te verhalen?

Belangrijk is dat er een aansprakelijke partij is. Alleen dan kan je als werkgever de loonschade verhalen. Als de aansprakelijke partij is verzekerd, kan je als werkgever de loonschade verhalen op de verzekeraar.

Contact opnemen