Loonregres: verhaalsrecht van de wergever

Soms raakt een werknemer arbeidsongeschikt door een gebeurtenis, zoals een (verkeers-)ongeval of mishandeling, waarvoor een ander (een derde) aansprakelijk is. Werknemer én werkgever kunnen (een deel van) de schade op de derde verhalen. Als werkgever moet je immers tijdens de arbeidsongeschiktheid van de werknemer het loon doorbetalen en zorgen voor de re-integratie van de werknemer. Al met al kan de schade voor een werkgever behoorlijk hoog oplopen. Middels het verhaalsrecht of regresrecht kun je (een deel van) de loonschade verhalen.

Ik neem contact op

Wat is loonregres?

Een werkgever kan de nettoloon en re-integratiekosten verhalen als een andere partij aansprakelijk is voor de uitval van de werknemer. Het maakt niet uit of het ongeval binnen of buiten werktijd heeft plaatsgevonden. Dit wordt ook wel loonregres bij letselschade genoemd.

Wat is loonschade?

Wanneer een werknemer arbeidsongeschikt is, heb je een loondoorbetalingsplicht en moet jij investeren in een goede re-integratie. Als werkgever heb je een aantal rechten en plichten bij arbeidsongeschiktheid van de werknemer. Deze kosten kunnen hoog oplopen. Daarnaast mis je een arbeidskracht, maar moet je het loon wel (gedeeltelijk) doorbetalen. Deze schade wordt loonschade genoemd. Loonschade kun je (gedeeltelijk) vorderen bij de partij die de arbeidsongeschiktheid heeft veroorzaakt. Als de aansprakelijke partij is verzekerd, kun je de loonschade verhalen op de verzekeraar.

Bij het verhalen van loonschade kan aan de volgende kosten gedacht worden aan:

  • netto loon, inclusief vakantiegeld en eventuele toeslagen en bonussen;
  • re-integratiekosten;
  • kosten voor aanpassing van de werkplek;
  • kosten van de Arbodienst of bedrijfsarts;
  • bij – of omscholingskosten;
  • vervoerskosten;
  • of buitengerechtelijke kosten bij loonregres, waaronder juridische kosten (bijstand advocaat) voor het verhalen van de loonschade.

Aansprakelijkheid aantonen

Een werkgever kan alleen loonregres vorderen als kan worden aangetoond dat een derde partij aansprakelijk is voor het letsel van de werknemer. Een advocaat gespecialiseerd in loonregres kan jou helpen om vast te stellen wie aansprakelijk is, het loonregres te berekenen en het loonregres te vorderen.

"Belangrijk is dat er een aansprakelijke partij is. Alleen dan kan je als werkgever de loonschade verhalen."

Arbeidsrechtadvocaat loonregres

Heeft jouw werknemer een ongeluk gehad en moet jij als werkgever het loon doorbetalen? Neem contact op met onze arbeidsrechtspecialisten. Zij beantwoorden al jouw vragen en helpen je met het verhalen van de loonschade.

Maak vrijblijvend een afspraak