Naam wijzigen

Iedere inwoner van Nederland heeft een naam, bestaande uit een voornaam en een achternaam. Bij de geboorte krijgt iedereen een achternaam die te maken heeft met het ontstaan van een officiële familieband. Welke achternaam het kind krijgt hangt af van de familierechtelijke betrekkingen met de ouders. Alle kinderen in een gezin dragen dezelfde achternaam; de achternaam van het eerste kind is hiervoor bepalend. Bij de geboorteaangifte wordt één of meerdere voornamen aan het kind gegeven en dit wordt vastgelegd in de registers van de burgerlijke stand. Indien na de aangifte de naam gewijzigd moet worden, dan moet daarvoor een bijzondere procedure worden gevolgd.

Mogelijkheden naam wijzigen

Voor de meeste mensen is hun naam heel vanzelfsprekend en zij hebben er geen behoefte aan om deze te wijzigen. De naam staat in principe vast en stelt uzelf, de overheid en anderen in staat om u te identificeren. Om deze reden is in het naamrecht bepaald dat een naam wijzigen niet zomaar mogelijk is. Sommige mensen kunnen of willen om verschillende redenen echter niet verder met de naam die zij dragen. De Nederlandse wet biedt beperkte mogelijkheden om een voornaam of achternaam op een later moment in het leven te wijzigen.

Voornaam wijzigen

Voor een voornaam wijzigen is een beslissing van de rechtbank nodig. Hiervoor is het inschakelen van een advocaat noodzakelijk, aangezien een procedure enkel door een advocaat gevoerd mag worden. Een verzoek tot wijziging van een voornaam moet goed gemotiveerd worden. Zo kan het zijn dat u uw voornaam niet meer wilt gebruiken door negatieve persoonlijke ervaringen, past uw naam niet meer bij uw identiteit bijvoorbeeld ten gevolge van een geslachtsverandering of is de verkeerde naam doorgegeven bij de aangifte van uw geboorte. De keuze van de nieuwe voornaam is in de wet beperkt. Zo mag de naam niet ongepast zijn en de voornaam mag niet gelijk zijn aan de achternaam, tenzij het gaat om een gebruikelijke voornaam.

Achternaam wijzigen

Een achternaam wijzigen is mogelijk om diverse redenen, zoals een adoptie, erkenning en vaderschapsactie, maar dit kan alleen onder strikte voorwaarden. Ook is het mogelijk de achternaam te wijzigen, omdat deze kennelijk onwelvoeglijk, bespottelijk of verkeerd gespeld is. Hiervoor moet een verzoek worden ingediend bij de Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Het is belangrijk dat dit op de juiste manier gebeurt, aangezien er kosten verbonden zijn aan het indienen van een verzoekschrift. Er gelden verschillende regels voor het wijzigen van een achternaam voor meerderjarigen en minderjarigen. De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie beslist uiteindelijk of de achternaam mag worden gewijzigd. Wordt het verzoek geweigerd dan kunt u hiertegen bezwaar aantekenen. Een achternaam wijzigen is vaak een ingrijpende beslissing. Het is daarom van groot belang dat u wordt bijgestaan door een gespecialiseerde advocaat. Juridische ondersteuning bij de (on)mogelijkheden van een naam wijzigen is gezien de specifieke wet- en regelgeving noodzakelijk. De familierechtspecialisten van AK Advocaten kunnen u helpen bij het instellen en begeleiden van procedures tot verkrijging of wijziging van één of meerdere voornamen en/of achternamen. Tevens kunnen wij u adviseren op het gebied van het naamrecht. Meer weten over wat AK Advocaten voor u kan betekenen? Stuur ons een e-mail of bel voor meer informatie. Wij horen graag van u! Neem contact op. Familierecht