Scheiding van tafel en bed

Een scheiding van tafel en bed kan heel letterlijk worden genomen; er wordt gescheiden van elkaar geleefd, dus tafel en bed worden niet langer gedeeld. Deze vorm van scheiden wordt tegenwoordig vooral gekozen uit geloofsovertuiging. Een ander belangrijke overweging om van tafel en bed te scheiden, is dat een eventuele verzoening veel eenvoudiger is. Volgens de wet bent u bij een scheiding van tafel en bed nog wel getrouwd, maar u leeft niet meer samen. U kunt dan dus wel met een eventuele nieuwe partner gaan samenwonen en samen een nieuw leven opbouwen, maar u kunt niet met hem of haar trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan, omdat bigamie in de wet is verboden. Een scheiding van tafel en bed is alleen mogelijk in geval van een huwelijk en dus niet bij een geregistreerd partnerschap.

Wanneer is sprake van een scheiding van tafel en bed?

Een veel gehoord misverstand is dat er reeds sprake is van een scheiding van tafel en bed, wanneer de echtgenoten hebben besloten te gaan scheiden en zij niet meer op één gezamenlijk adres wonen. Een verzoek tot scheiding van tafel en bed moet echter bij de rechtbank worden ingediend. Zodra de rechter de scheiding van tafel en bed tussen de echtgenoten heeft uitgesproken, dient de uitspraak in het huwelijksgoederenregister te worden ingeschreven. De gemeenschap van goederen moet in dat geval verdeeld worden. Na de scheiding van tafel en bed hebben beide echtgenoten dus een eigen vermogen en inkomen. Ook komt het wettelijke erfrecht te vervallen. Wilt u dit toch in stand houden, dan moet dat expliciet in een testament geregeld worden. Een onderhoudsverplichting in de vorm van partneralimentatie blijft gedurende de scheiding van tafel en bed wel bestaan, evenals de opbouw van nabestaandenpensioen. Zo nodig kan de rechter bepalen welke onderhoudsbijdrage de ene echtgenoot aan de ander dient te betalen gedurende de scheiding van tafel en bed. De procedure van scheiding van tafel en bed is vrijwel gelijk aan die van de echtscheiding. De rechter zal de scheiding van tafel en bed toewijzen als hij ervan overtuigd is geraakt dat de relatie ‘duurzaam ontwricht’ is. Als er minderjarige kinderen bij de scheiding betrokken zijn, moet een ouderschapsplan worden opgesteld. Het maken van afspraken over de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap, alimentatie, pensioen en de kinderen moet niet worden onderschat. Het is belangrijk daar zorgvuldig aandacht aan te besteden. Het is mogelijk om de rest van uw leven gescheiden van tafel en bed te leven. Wil men een scheiding van tafel en bed beëindigen, dan kan dat op twee manieren. Het huwelijk kan alsnog officieel worden ontbonden. Dit dient binnen drie jaar te gebeuren, met instemming van beide partners. Na drie jaar kan het verzoek ook door slechts één van beide partners bij de rechtbank worden ingediend.

Verzoening na scheiding van tafel en bed

Het kan ook voorkomen dat de partners zich verzoenen. Verzoening kan eenvoudig plaatsvinden door het laten inschrijven van een eensluidend (overeenkomstig) verzoek daartoe in het huwelijksgoederenregister. Aan de scheiding van tafel en bed komt daarmee een einde. Verzoening heeft tot gevolg dat alle gevolgen van het huwelijk herleven, alsof er geen scheiding van tafel en bed heeft plaatsgevonden. AK Advocaten helpt u graag bij het indienen van het verzoekschrift tot scheiding van tafel en bed, het opstellen van een ouderschapsplan, het beoordelen van de onderhoudsplicht en zal ervoor zorgen dat de juiste procedures worden gevolgd. Wilt u weten wat AK Advocaten voor u kan betekenen, neemt u dan contact met ons op. Stuur ons een e-mail of bel direct met een van onze familierechtadvocaten. Neem contact op. Familierecht