Aansprakelijkheid en verzekeringen

Aansprakelijkheid wil zeggen dat een persoon zich aan een verbintenis moet houden en wordt vrijwel altijd in verband gebracht met schadevergoeding. Om het eigen vermogen te ‘beschermen’ zijn er tal van verzekeringen. Sommige verplicht, andere niet. AK Advocaten krijgt voornamelijk te maken met de volgende verzekeringen: • Aansprakelijkheidsverzekering die afgesloten wordt voor een auto (WAM) • Particuliere aansprakelijkheidsverzekering • Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering • Arbeidsongeschiktheidsverzekering die zelfstandigen afsluiten • Schadeverzekering inzittende • Verkeersverzekering

Schadevergoeding bij aansprakelijkheidsverzekering auto (WAM)

De WAM-verzekering is een verplichte verzekering, die voor gemotoriseerde voortuigen afgesloten moet worden. De WAM-verzekering vergoedt schade die de bestuurder van een gemotoriseerd voertuig heeft veroorzaakt. In Nederland is een WA-verzekering voor een motorvoertuig verplicht. Degene die door uw schuld schade heeft geleden, kan de WA-verzekering aanspreken waar het motorvoertuig verzekerd is om in aanmerking te komen voor een schadevergoeding.

Schadevergoeding bij schadeverzekering inzittende (SVI)

De schadeverzekering inzittende vergoedt de schade die u lijdt als u zelf rijdend in of op een gemotoriseerd voertuig een ongeval krijgt of veroorzaakt, en hierdoor zelf letsel heeft opgelopen. Omdat u zelf schuld heeft aan het ongeluk is er geen wederpartij die uw schade hoeft te vergoeden. Uw letselschade wordt vergoed door uw eigen verzekering. Uw nabestaanden hebben in geval van overlijden ook recht op een schadevergoeding. Een schadeverzekering inzittende moet niet worden verward met een ongevallenverzekering. Een ongevallenverzekering vergoedt een vast bedrag. AK Advocaten legt u graag de polisvoorwaarden uit. In sommige gevallen is het smartengeld uitgesloten. Andere maatschappijen vergoeden geen rechtsbijstand en weer andere polissen vergoeden de wettelijke rente niet boven het bedrag waarvoor u verzekerd bent. Wij adviseren u graag en adviseren u op welke zaken gelet moet worden.

Schadevergoeding bij arbeidsongeschiktheidsverzekering

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een verzekering voor zelfstandige ondernemers, die de verzekerde voorziet van een periodieke uitkering bij ziekte of invaliditeit. Wij geven u graag een voorbeeld van een dergelijke situatie. Jaren geleden sloot u een arbeidsongeschiktheidsverzekering af bij een verzekeringsmaatschappij. U was gezond en betaalde een hoge premie. Toen werd u ziek, maar in eerste instantie betaalde de verzekeringsmaatschappij u een uitkering zoals u overeen was gekomen. Plotsteling krijgt u na een bezoek aan de keuringsarts het bericht dat de betaling stopt. Er kan namelijk geen ‘objectieve oorzaak’ gevonden worden. Een ander mogelijk argument is, dat de verzekering aangeeft dat u uw werk anders in kan richten en hiermee dezelfde inkomsten kan genereren. AK Advocaten krijgt vaak met deze problemen te maken. In eerste instantie wordt u zonder problemen betaald, maar wanneer het voor de verzekeringsmaatschappij duidelijk wordt dat de schade hoog op gaat lopen, zoeken zij een uitweg. De letselschadespecialisten van AK Advocaten zijn bekend met het gevoel dat zo’n situatie teweeg kan brengen. Wij staan u in zo’n situatie graag bij.

Schadevergoeding bij aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP)

De AVP is geen verplichte verzekering. Veel mensen hebben hem wel afgesloten, bijvoorbeeld voor de situatie dat uw kind een bal door een ruit schiet. De AVP is er om letselschade te vergoeden die u of een familielid heeft veroorzaakt. Indien er schade wordt gemaakt kunt u beroep doen op uw AVP met betrekking tot de schadevergoeding. Indien u beroep wilt doen op een verzekering in verband met schade, staan wij u graag bij. AK Advocaten helpt u graag bij het verkrijgen van de schadevergoeding die u verdient. Neem contact op. Letselschaderecht