Aansprakelijkheid wegbeheerder

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Zo kan een voetganger op straat ten val komen door een uitstekende tegel; een motorrijder kan slippen doordat er grind op de weg ligt; een fietser kan vallen door een gat in het fietspad en een automobilist kan van de weg geraken door slechte belijning. Allemaal zaken die kunnen leiden tot schade. Volgens mr. Renate Pooyé van AK Advocaten kan in sommige gevallen de wegbeheerder aansprakelijk worden gesteld voor de schade die is veroorzaakt door het gebrek aan de weg. Als je je been breekt en daardoor een paar maanden niet kunt werken, kan er soms sprake zijn van een flinke claim, ook al lijkt het maar een klein ongelukje. Toch blijkt het in de praktijk nog best lastig om hier schadevergoeding voor te krijgen. Renate legt uit waar rekening mee moet worden gehouden.

Bewijs leveren

Ten eerste moet je kunnen aantonen dat er een gebrek aan de weg was. Bovendien moet je kunnen bewijzen dat je door dit gebrek aan de weg ten val bent gekomen of dat dit gebrek een ongeluk heeft veroorzaakt. Als er geen getuigen zijn, wordt het lastig om dit te bewijzen. "Er was iets fout aan de weg, dat leverde een gevaarlijke situatie op en dit gevaar heeft zich bij jou voorgedaan. Dat moet je eigenlijk kunnen aantonen."

Zorgplicht wegbeheerder

Op grond van artikel 6:174 van het Burgerlijk Wetboek moet het overheidslichaam dat verantwoordelijk is voor het beheer van de weg (dit kan zijn de gemeente, de provincie of het Rijk) ervoor zorgen dat de weg, het fietspad of trottoir in goede staat verkeert. Hoe 'in goede staat' en 'een gebrekkige weg' moeten worden ingevuld hangt af van een aantal criteria. Het gaat dan om de aard en de functie van de weg: was het wel de bedoeling dat je daar ging lopen of fietsen?

Te verwachten gedrag

Welk gedrag mag de wegbeheerder daar van je verwachten? In een zaak liep een vrouw op slippers over tijdelijk geplaatste stalen platen bij het station. Eén van de platen was niet goed geplaatst, waardoor er sprake was van een hoogteverschil. De vrouw bleef achter deze plaat haken en is gevallen. Had ze voorzichtiger moeten zijn? De rechter oordeelde dat een voetganger die gebruik maakt van een tijdelijk voetpad op een bouwterrein geen volledig egaal wegdek mag verwachten. Met grote hoogteverschillen (meer dan 3/4 cm) hoeft de voetganger echter geen rekening te houden. De rechter hield er ook rekening mee dat het hier ging om een zeer drukke toegangsweg tot het station. Het feit dat de vrouw slippers droeg, leidde niet tot enige eigen schuld. In de zomer is het gebruikelijk dat mensen op slippers lopen.

Probleem verjaring

Daarnaast moet je er altijd rekening mee houden dat een vordering kan verjaren. Om schadevergoeding te kunnen claimen dien je binnen vijf jaar nadat je bekend bent geworden met de schade en de aansprakelijke partij de tegenpartij aansprakelijk te stellen. "Deze termijn gaat ook lopen als je nog niet bekend bent met de exacte omvang van de schade. Wees er dus op tijd bij!"

Goede tip

Om je kansen in een procedure te vergroten is het dus onder andere van belang dat je aan kunt tonen dat er een gebrek aan de weg was. Mr. Renate Pooyé van AK Advocaten: "Het is verstandig om altijd meteen foto’s te maken of laten maken van de situatie ter plaatse. Dat is niet zo moeilijk meer tegenwoordig; bijna iedereen heeft wel een mobiele telefoon met camera op zak. Verder is het altijd belangrijk gegevens te noteren van eventuele getuigen, van mensen die het hebben gezien." Neem contact op. Letselschaderecht