Arbeidsongevallen

Arbeidsongevallen komen in Nederland vaak voor. Jaarlijks raakt nog altijd een groot aantal mensen gewond tijdens de uitoefening van hun werk. Hierbij kan gedacht worden aan een werknemer die een arbeidsongeval krijgt op de werkplek, maar ook aan een zelfstandige zonder personeel (zzp’er) die gewond raakt tijdens het werk dat hij voor een ander uitvoert. In één klap kunt u thuis komen te zitten, waardoor uw toekomst ook onzeker wordt. Het is dan niet altijd duidelijk wie hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld en dus op moet draaien voor de – veelal hoge – kosten die hieraan zijn verbonden. In Nederland wordt al vrij snel aangenomen dat een werkgever aansprakelijk is voor arbeidsongevallen onder werktijd. De werkgever moet aantonen dat de werkomstandigheden veilig waren en dat hij er alles aan heeft gedaan om de werkplek zo veilig mogelijk in te richten om ongevallen te voorkomen. Volgens de Arbo-wet zijn arbeidsongevallen gebeurtenissen op het werk of tijdens werktijd die onmiddellijk leiden tot schade aan de gezondheid. Het kan dan dus gaan om een ongeval in een bedrijf, in een instelling, op een (bouw)locatie of bij het werken aan de weg. Ook ongevallen die plaatsvinden op de openbare weg kunnen vallen onder arbeidsongevallen. Er is in de regel géén sprake van een bedrijfsongeval als het letsel of de schade ontstaat tijdens het reizen naar of van het werk (het zogenaamde woon-werkverkeer), maar wél als de werknemer terwijl hij onderweg is voor zijn werk een eenzijdig ongeval krijgt. En ook een ongeluk tijdens een bedrijfsuitje, ver weg van de vaste werkplek, is een arbeidsongeval en kan leiden tot een recht op schadevergoeding.

Arbeidsongevallen als zzp’er

Ook voor mensen die werkzaamheden verrichten maar niet in dienst zijn van een werkgever (zoals een zzp’er), kan de aansprakelijkheid van de werkgever gelden. Als het werk van een zzp’er vergelijkbaar is met hetzelfde werk dat wordt verricht door werknemers in vaste dienst van diezelfde opdrachtgever, wordt de zzp’er hetzelfde behandeld als de ‘gewone’ werknemers. Het kan dus zijn dat de zzp’er dan recht heeft op schadevergoeding van zijn opdrachtgever.

Aansprakelijkheid werkgever

Om een werkgever aansprakelijk te stellen voor arbeidsongevallen is het van belang dat de feiten van het ongeval goed worden uitgewerkt. Wat is er precies gebeurd? Had de werkgever het ongeval kunnen voorkomen en hoe had hij dit kunnen doen? Zijn er duidelijke veiligheidsinstructies gegeven? Heeft de werkgever er goed op gelet dat de gegeven instructies ook worden nagekomen? Op al deze vragen moet een antwoord worden gegeven. Het kan zijn dat uw collega’s als getuigen moeten worden gehoord. In een dergelijke situatie verzamelen wij met u zo veel mogelijk informatie over de situatie van uw arbeidsongeval. In veel situaties is de werkgever verzekerd tegen aansprakelijkheid voor arbeidsongevallen. Wij onderhandelen dan met deze aansprakelijkheidsverzekeraar. Onze ervaring leert dat iemand na een arbeidsongeval zijn of haar leven weer eerder op de rit heeft als hij of zij weer aan het werk is. Wij onderhandelen over de mogelijkheden voor u om uw werk te behouden of ander, wellicht aangepast, werk te gaan verrichten voor dezelfde werkgever. Dit kan natuurlijk alleen als de relatie met de werkgever goed is, wat vaak wordt bemoeilijkt als de werkgever aansprakelijk wordt gesteld voor het ongeval. AK Advocaten staat u bij tijdens het gehele proces van arbeidsongevallen. We schakelen deskundigen in, zoals een medisch adviseur of arbeidsdeskundige. Samen met u bespreken wij de mogelijkheden om de werkgever aansprakelijk te stellen en of u weer aan het werk kunt, bij uw huidige of wellicht een andere werkgever. Ook de financiële gevolgen van een eventueel ontslag komt aan bod bij de onderhandelingen die wij voor u verrichten. Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op. Neem contact op. Letselschaderecht