Om in aanmerking te komen voor het Keurmerk Letselschade lieten wij onze sectie Letselschade doorlichten door een onafhankelijk adviesbureau (Q-Consult). Dit zijn de resultaten. Beleid AK advocaten staat voor: 'hart voor de cliënt, hart voor de zaak en hart voor de relatie'. Het belang van de cliënt staat voorop. Daar zetten wij ons duidelijk voor in. Ons team straalt professionaliteit, deskundigheid, enthousiasme en gedrevenheid uit. Het scheppen van reële verwachtingen en het geven van een eerlijk advies zit in de genen van de sectie letselschade. In het sectieoverleg worden de belangrijkste beleidsaspecten onderling afgestemd. Communicatie De correspondentie is helder, geschreven in voor de cliënt begrijpelijke taal. Bij afwezigheid van een advocaat wordt voor waarneming gezorgd. Er is altijd een letselschade advocaat beschikbaar, in ieder geval via onze telefonische achterwacht. Deskundigheid Het reglement van de Orde van Advocaten is leidend voor de minimale eisen die wij stellen aan onze medewerkers. Via functionerings- en beoordelingsgesprekken wordt de professionele ontwikkeling van onze medewerkers ondersteund. Onze secretariële en jurisch ondersteunende medewerkers zijn uitstekend geïnformeerd. Zij krijgen de mogelijkheid hun juridisch-administratieve kennis op letselschadegebied uit te breiden door het volgen van vakcursussen. Praktijkvoering Daar waar nodig worden snel deskundigen ingeschakeld (arbeids- deskundige, medisch adviseur). Het dossier wordt voortvarend behandeld. Correspondentie wordt vlot doorgestuurd en behandeld. Onze dossieropbouw is duidelijk en uniform. Voor medische informatie, correspondentie en financiële informatie zijn aparte mapjes gemaakt. De financiële verslaglegging in de dossiers is gedegen en transparant. Bij afwijkende financiële regelingen (denk aan minderjarigheid), wordt duidelijk gecommuniceerd met de ouders. Dit onderstreept het beeld dat het cliëntbelang voorop staat. AK advocaten beschikt over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering met een dekking tot € 3 miljoen. Neem contact op. Letselschaderecht