Groepsaansprakelijkheid

Een scheidsrechter die wordt mishandeld door spelers, een grote vechtpartij tijdens het stappen, een groep die iemand tegen de grond trapt. Stuk voor stuk zijn het situaties waarbij slachtoffers vallen en waarbij vaak meerdere daders kunnen worden aangewezen. Als slachtoffer kun je de daders in een dergelijke situatie civielrechtelijk aansprakelijk stellen. Als het gaat om meerdere personen die verantwoordelijk kunnen worden gehouden, komt de groepsaansprakelijkheid om de hoek kijken. Mr. Ine Dilven van AK Advocaten licht de groepsaansprakelijkheid toe.

Onrechtmatige daad

Groepsaansprakelijkheid is een bijzondere vorm van aansprakelijkheid uit hoofde van onrechtmatige daad. Bij groepsaansprakelijkheid kan iedere persoon van de groep aansprakelijk worden gehouden voor de gehele schade, indien er sprake is geweest van handelen in groepsverband. Dit is het geval indien iemand op de een of andere manier een bijdrage heeft geleverd aan gedragingen die het gevaar van schade hebben doen ontstaan. Er moet voldoende samenhang bestaan tussen de gedragingen van de verschillende deelnemers, zodat deze kunnen worden aangemerkt als gedragingen in groepsverband. "Het is vaak lastig om vast te stellen wie welke schade heeft veroorzaakt. De groepsaansprakelijkheid biedt dan een uitkomst."

Verzekeraars

Vaak is er bij aansprakelijkheidskwesties een verzekeraar die de schade vergoedt, zoals bij een verkeersongeval. Indien de aansprakelijkheid wordt erkend, kan de advocaat onderhandelen met de verzekeraar over de schade. Bij (groeps)aansprakelijkheid uit hoofde van onrechtmatige daad zal een eventueel door de dader(s) afgesloten particuliere aansprakelijkheidsverzekering geen uitkomst bieden. De polis verleent doorgaans geen dekking voor letselschade na mishandeling. "Met een dader onderhandelen is bijzonder lastig. Deze zaken worden vrijwel nooit buiten rechte geregeld. Het komt meestal aan op een procedure."

Verhaal

Dat de verzekeraar de schade bij mishandeling niet vergoedt, is vooral een nadeel voor het slachtoffer, want deze moet zijn of haar schade dan gaan verhalen op de dader zelf. Dit betekent dat de dader de schadevergoeding uit eigen zak dient te betalen. "Vaak biedt de dader geen verhaal en van een kale kip kun je nu eenmaal niet plukken." Een voordeel van groepsaansprakelijkheid is dat de gehele schade op één dader kan worden verhaald. Elke dader is hoofdelijk aansprakelijk. Deze persoon moet in het geval van groepsaansprakelijkheid vervolgens zelf met de andere daders uitzoeken wie welke schade vergoedt. Als de dader in een strafrechtelijke procedure is veroordeeld, helpt dat enorm voor de civiele procedure. De onrechtmatigheid van de gedraging staat dan in principe vast.

Advies inwinnen

Net als in alle andere letselschadezaken is het bij groepsaansprakelijkheid aan te raden om op tijd te overleggen met een advocaat. Mr. Ine Dilven van AK Advocaten: “We moeten goed kijken naar de haalbaarheid van de zaak, ook in verband met de kosten die het slachtoffer moet maken. De cliënt moet hierover goed geadviseerd worden en vervolgens beslissen of hij of zij verder wil met de zaak. Het moet iemand natuurlijk wel iets opleveren. Wij kijken ook naar andere mogelijkheden voor het slachtoffer, zoals het indienen van een schadeclaim tegen de dader in het strafproces en het indienen van een schadeclaim bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven.” Neem contact op. Letselschaderecht