Groepsaansprakelijkheid

Letselschaderecht

Ben jij het slachtoffer van een mishandeling door een groep? AK Advocaten helpt je graag bij het verkrijgen van de schadevergoeding die je verdient.

Een scheidsrechter die wordt mishandeld door spelers, een grote vechtpartij tijdens het stappen, een groep die iemand tegen de grond trapt. Stuk voor stuk zijn het situaties waarbij slachtoffers vallen en waarbij vaak meerdere daders zijn betrokken. Als slachtoffer kun je de daders in zo’n situatie aansprakelijk stellen. Als het gaat om meerdere daders, komt de groepsaansprakelijkheid om de hoek kijken. Mr. Ine Dilven van AK Advocaten licht de groepsaansprakelijkheid toe.

Onrechtmatige daad

Groepsaansprakelijkheid is een bijzondere vorm van aansprakelijkheid op grond van van onrechtmatige daad. Bij groepsaansprakelijkheid is iedere persoon van de groep aansprakelijk voor de gehele schade als er sprake is geweest van handelen in groepsverband. Dit is het geval als iemand op de een of andere manier een bijdrage heeft geleverd aan gedragingen waardoor er gevaar van schade is ontstaan. Er moet voldoende samenhang bestaan tussen de gedragingen van de verschillende deelnemers. Dan is er sprake van gedragingen in groepsverband.

Het is vaak lastig om vast te stellen wie welke schade heeft veroorzaakt. De groepsaansprakelijkheid biedt dan een uitkomst.

Ine Dilven

Verzekeraar vergoedt schade vaak niet

Bij een verkeersongeval of arbeidsongeval is er vaak een aansprakelijkheidsverzekeraar die de schade vergoedt. Als de aansprakelijkheid wordt erkend, kan de advocaat onderhandelen met de verzekeraar over de schade. Bij (groeps)aansprakelijkheid door mishandeling is er meestal geen aansprakelijkheidsverzekeraar die de schade vergoedt. Verzekeraars vergoeden geen schade die het gevolg is van opzettelijk handelen, zoals bij mishandeling.

Met een dader onderhandelen is bijzonder lastig. Je moet de zaak bijna altijd aan de rechter voorleggen.

Ine Dilven

De dader moet de schade zelf vergoeden

Dat de verzekeraar de schade bij mishandeling niet vergoedt, is vooral een nadeel voor het slachtoffer. Het slachtoffer moet zijn of haar schade verhalen op de dader zelf. Dit betekent dat de dader de schadevergoeding uit eigen zak moet betalen.

Vaak biedt de dader geen verhaal en van een kale kip kun je nu eenmaal niet plukken.

Ine Dilven

Een voordeel van groepsaansprakelijkheid is dat elke dader hoofdelijk aansprakelijk is. Dat betekent dat iedere dader afzonderlijk kan worden aangesproken om de volledige schade te vergoeden. De dader moet vervolgens zelf met de andere daders uitzoeken wie welke schade vergoedt.

Als de dader in een strafzaak is veroordeeld, helpt dat om de aansprakelijkheid rond te krijgen. De onrechtmatigheid van de gedraging staat dan in principe vast.

Advies inwinnen

Net als in alle andere letselschadezaken is het bij groepsaansprakelijkheid aan te raden om op tijd een letselschadeadvocaat in te schakelen. 

We moeten goed kijken naar de haalbaarheid van de zaak, ook in verband met de kosten die het slachtoffer moet maken. De cliënt moet hierover goed geadviseerd worden en vervolgens beslissen of hij of zij verder wil met de zaak. Het moet iemand natuurlijk wel iets opleveren. Wij kijken ook naar andere mogelijkheden voor het slachtoffer, zoals het indienen van een schadeclaim tegen de dader in het strafproces en het indienen van een schadeclaim bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

Ine Dilven

Direct juridisch advies?

Ben jij slachtoffer geworden van mishandeling door een groep? Neem dan contact op met ons team. Wij staan je graag bij.

Neem contact op