Licht letsel

Niet alle schade is even groot, maar ook bij licht letsel kan er sprake zijn van een recht op schadevergoeding. Het is niet altijd makkelijk om zelf de schade inzichtelijk te maken of te onderhandelen met een verzekeraar en dan kun je daar wel wat hulp bij gebruiken. Juridisch medewerker Bente Maljers van AK Advocaten heeft inmiddels aardig wat ervaring opgedaan met licht letsel en verzekeraars en kan slachtoffers in dergelijke gevallen goed bijstaan.

Juridische haalbaarheid

Bente schat altijd in het begin de juridische haalbaarheid van de zaak met licht letsel in, omdat ze van sommige dingen al weet dat die weinig kans op schadevergoeding inhouden. "Bij sportongevallen ligt het bijvoorbeeld erg lastig en soms is het ook gewoon eigen schuld. In het verkeer gelden ook bijzondere regels voor het recht op schadevergoeding van fietsers of voetgangers na een ongeval met een motor of auto. Of als je bij iemand achterop rijdt. Soms denken mensen wel dat ze die schade kunnen verhalen, maar dat is niet het geval."

Schadeposten

De eerste stap die Bente vervolgens zet is het aansprakelijk stellen van de wederpartij. Zodra de aansprakelijkheid is erkend zet Bente de schade uiteen, maakt ze een schadeopstelling en vraagt ze om een voorschot. De schade kan worden onderverdeeld in materiële en immateriële schade.

Materiële schade

Met materiële schade worden de directe kosten bedoeld, zoals medische kosten, reiskosten, verlies aan verdienvermogen en dergelijke. Het is van belang zoveel mogelijk kosten bij te houden in een overzicht. Daarnaast is het van belang dat alle nota’s en bewijsstukken goed worden bewaard. De belangrijkste schadeposten die kunnen worden opgevoerd zijn eigen risico, verlies aan arbeidsvermogen en de mogelijkheid om iemand in te schakelen voor huishoudelijke hulp.

Immateriële schade

De andere schadecomponent is de immateriële schade. Wij spreken in de letselschadepraktijk over een smartengeldvergoeding. Dat is een vergoeding voor alle pijn en ellende die het ongeval heeft veroorzaakt. Wat een passende smartengeldvergoeding is kan worden bekeken zodra er sprake is van een medische eindsituatie. Pas op dat moment is duidelijk of en in hoeverre het ongeval (eventueel met licht letsel toch) tot blijvende klachten en beperkingen heeft geleid. De smartengeldvergoedingen liggen in Nederland niet hoog, dus daar moet men dan ook geen te hoge verwachtingen van hebben.

Onderhandelen

Bente onderhandelt in zaken met licht letsel ook met de wederpartij, in de meeste gevallen een verzekeraar. "Als ik onderhandel probeer ik zo reëel mogelijk te zijn met de schadeposten; ik vraag geen dingen die toch niet kunnen. En dat weten verzekeraars ook van ons kantoor; wij staan erom bekend dat met ons goed valt te praten. En dat is natuurlijk alleen maar in het voordeel van de cliënt."

Medisch

Zodra er duidelijkheid bestaat omtrent de aansprakelijkheid, vraagt Bente medische informatie op bij de behandelend specialisten. Zij laat zich voor wat betreft het medisch verloop adviseren door een medisch adviseur. "Ik stuur geen medische informatie door aan de wederpartij, zonder dat de cliënt die informatie heeft gezien en geaccordeerd."

Kosten

Onder de kosten van Bente vallen de kosten voor de werkzaamheden die zij voor de cliënt verricht in zaken met licht letsel, maar ook de kosten die zij voor de cliënt betaalt, zoals kosten voor het opvragen van medische informatie en/of het advies van de medisch adviseur. Indien de aansprakelijkheid volledig wordt erkend, dient zij haar nota’s in bij de wederpartij. De wederpartij is verplicht deze nota’s te vergoeden, aangezien zij onderdeel uitmaken van de schade. Met al haar ervaring en juridische kennis kan Bente voor cliënten goed en snel en inzichtelijk maken hoe de zaak juridisch in elkaar steekt en waar zij recht op hebben. Neem contact op. Letselschaderecht