Medische kunstfouten

Medisch specialisten zijn ook mensen en kunnen fouten maken, beter bekend als 'medische kunstfouten'. Soms gaat het mis tijdens een operatie. Is er dan meteen sprake van onzorgvuldig handelen? Of is er eigenlijk sprake van een complicatie? En hoe toon je de schade aan en krijg je deze vergoed? De  Juridisch medewerker  van AK Advocaten begeleidt mensen in het zoeken naar de antwoorden op deze vragen in gevallen waar sprake zou kunnen zijn van medische kunstfouten.

Kosten

Zij onderzoekt in eerste instantie of een cliënt in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. Dit houdt in dat de Nederlandse Staat de kosten van rechtsbijstand vergoedt. De cliënt dient alleen een eigen bijdrage te betalen. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen en vermogen van de cliënt. Komt iemand in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand, dan kan er een 'subsidiebedrag medisch haalbaarheidsonderzoek' worden aangevraagd. De Raad van de Rechtsbijstand keert in dat geval een vast bedrag uit waarvan het medisch haalbaarheidsonderzoek door de medisch adviseur kan worden betaald. Dit onderzoek naar medische kunstfouten is dan dus eigenlijk kosteloos. Mochten er aanvullende onderzoeken vereist zijn, dan komt dit wel voor rekening van de cliënt.

Medische informatie en advies

De juridisch medewerker heeft het volledig medisch dossier nodig zodat haar medisch adviseur kan beoordelen of er medische kunstfouten zijn gemaakt. Het volledig medisch dossier dient hiervoor te worden opgevraagd. Als patiënt kunt u kosteloos het eigen medisch dossier opvragen. Het gaat er uiteindelijk in al deze zaken om of het ziekenhuis of de specialist in het bijzonder steken heeft laten vallen. Om dit te beoordelen schakelt een medisch adviseur in. Aan de hand van het medisch dossier onderzoekt de medisch adviseur of er aanwijzingen zijn dat er onzorgvuldig is gehandeld en er medische kunstfouten zijn gemaakt.

Schade aantonen

Aan de hand van het medisch advies (het zogenaamde medisch haalbaarheidsonderzoek) dat wordt uitgebracht praat de juridisch medewerker  vervolgens met de cliënt. Mocht de medisch adviseur aangeven dat er geen aanwijzingen zijn dat er onzorgvuldig is gehandeld, dan raadt de juridisch medewerker  af verder te gaan. Mocht de medisch adviseur daarentegen wel van mening zijn dat er aanwijzingen zijn dat er onzorgvuldig is gehandeld, zal er een aansprakelijkstelling aan de specialist c.q. de directie van het ziekenhuis worden gestuurd. Indien de aansprakelijkheid wordt erkend door (de verzekeraar van) het ziekenhuis zal de schade van de cliënt in kaart worden gebracht. De (materiële) schade moet zoveel mogelijk door middel van bewijsstukken worden aangetoond. Daarnaast heeft de cliënt recht op een smartengeldvergoeding. Dit is een vergoeding voor gederfde levensvreugde.

Begeleiding

De juridisch medewerker van AK Advocaten vindt het in alle gevallen belangrijk bereikbaar te zijn als cliënten bijvoorbeeld het advies willen bespreken. "Ze mogen me altijd bellen om het door te spreken, zeker ook als het advies tegenvalt. Als ik met ze praat, begrijpen ze vaak wel waarom ze dit advies hebben gekregen en kunnen ze het ook laten rusten. Ik vind het belangrijk om cliënten van begin tot eind goed te begeleiden." Neem contact op. Letselschaderecht