Ongeval paardrijles

Als je hond iemand bijt, ben jij als bezitter van het dier aansprakelijk voor de schade. Daarbij draait het om de ‘eigen energie van het dier’. Het baasje geeft niet de opdracht om te bijten, maar de niet aangelijnde pitbull valt desondanks toch een kindje van vier aan dat daar niet om heeft gevraagd. Als je van een paard valt door een beweging die de ruiter niet heeft gewild (ongeval paardrijles), dan is ook de bezitter of manege aansprakelijk. Het is alleen geen gegeven dat je al je schade vergoed krijgt. Dit heeft ermee te maken dat de meeste mensen die op een paard gaan zitten, weten dat het gevaarlijk kan zijn om op een paard te zitten. De ruiter weet meestal dat een paard onberekenbaar gedrag kan vertonen. Mr. Suzanne van Reedt Dortland van AK Advocaten legt uit hoe het zit met de aansprakelijkheid in dit soort zaken.

Aansprakelijkheid & eigen schuld

Ongelukken met paarden kunnen leiden tot zeer ernstig letsel, maar kunnen ook heel verschillende uitkomsten hebben met betrekking tot de aansprakelijkheid. Bij dit type ongelukken speelt namelijk vaak ook de eigen schuld een rol. Wat zijn de omstandigheden die mede de schade hebben veroorzaakt en in wiens risicosfeer horen die thuis? “Heeft de instructrice een instructie gegeven die ze niet mocht geven of bijvoorbeeld aan een beginner een bokkend (ongeschikt) paard toegewezen, dan valt dit binnen haar risicosfeer. Maar heeft jouw gedrag ertoe geleid dat het paard is gaan steigeren, dan heb je wellicht eigen schuld.” De omvang van de aansprakelijkheid zal steeds afhankelijk zijn van alle omstandigheden van het geval.

Overeenkomst

Veel maneges laten hun leden een overeenkomst met een exoneratiebeding tekenen. “Dat houdt in dat ze erop wijzen dat er gevaar is en dat dat voor het risico van de klant komt. Vaak mag een manege naar de ruiter toe geen beroep doen op het exoneratiebeding. Het is niet redelijk als deze zijn schade niet op de bezitter of manege zou kunnen verhalen. Maar ook als zo’n exoneratiebeding er niet is kan uit overige omstandigheden worden afgeleid dat de ruiter wist dat paardrijden gevaarlijk is, bijvoorbeeld als ze al meerdere keren hebben gereden. Dit deel is dus eigen schuld en komt voor eigen rekening.” Door het volgen van paardrijlessen is het onberekenbare gedrag van een paard namelijk niet meer onverwacht.

Causale verdeling

Uiteindelijk wordt er meestal een zogenoemde causale verdeling gemaakt die ertoe leidt dat de aansprakelijkheid wordt verdeeld over de partijen. Welke omstandigheden hebben tot de schade geleid en voor wiens risico komen die omstandigheden? Hieruit komt een verdeling waaruit blijkt in hoeverre de ruiter en de bezitter de schade hebben veroorzaakt.

Billijkheidscorrectie

Daarnaast kan er na de causale verdeling ook nog een billijkheidscorrectie plaatsvinden. “Bijvoorbeeld, als iemand heeft bijgedragen (door een eventuele rijfout) aan het ongeluk, maar ook heel ernstig letsel heeft opgelopen en aan de andere kant een verzekeraar zit die kan uitkeren, dan houdt de rechter daar rekening mee.” Met deze causale verdeling en billijkheidscorrectie wordt duidelijk hoeveel van de schade uiteindelijk moet worden vergoed door de bezitter van het paard.

Kinderen

Tot honderd procent vergoeden komt het bijna nooit. Een grote uitzondering hierop is als er jonge kinderenschade hebben opgelopen. "Dan kan een kind wel eigen schuld hebben, maar kun je het hem of haar wel toerekenen? De wet en jurisprudentie over verkeersongevallen is daar heel duidelijk over; jonge kinderen kunnen risico’s en gevaren niet goed inschatten. In dat geval zal de rechter op grond van de billijkheidscorrectie oordelen dat de schade volledig door de bezitter van het paard moet worden vergoed." Mr. Suzanne van Reedt Dortland van AK Advocaten heeft inmiddels in haar praktijk al aardig wat ervaring opgedaan met ongevallen met paarden. Juist in zaken waar de rechter alle kanten op kan met een verdeling is het van belang je te laten vertegenwoordigen door iemand die van deze bijzondere risicoaansprakelijkheid verstand heeft. Neem contact op. Letselschaderecht