Verkeersongeval

Een verkeersongeval is een ongeval waar één of meer verkeersdeelnemer(s) bij betrokken zijn. Er zijn veel verschillende soorten verkeersongevallen. Onderscheid wordt gemaakt in een verkeersongeval tussen twee gemotoriseerde verkeersdeelnemers en een ongeval tussen een gemotoriseerde en een ongemotoriseerde deelnemer.

Beoordeling van aansprakelijkheid bij een verkeersongeval

Voor de beoordeling van de aansprakelijkheid tussen twee gemotoriseerde verkeersdeelnemers wordt gekeken in het reglement ‘Verkeersregels en Verkeerstekens’ en in de Wegen Verkeerswet. Wie had er voorrang of zijn er verkeersregels overtreden? Aan de hand van deze criteria worden dagelijks aanrijdingssituaties beoordeeld. Bij een aanrijding tussen een voetganger of een fietser met een gemotoriseerd voertuig worden de voetganger en fietser beschermd. De fietser en voetganger zijn veel kwetsbaarder en de schade die opgelopen kan worden door in aanraking te komen met een gemotoriseerd voertuig kan ernstig zijn.

Verkeersongeval met kinderen tot 14 jaar

Bij een verkeersongeval met kinderen tot 14 jaar wordt de volledige schade voor het kind vergoed. Ook als zij zelf verkeersfouten maken. Door rood rijden, met z’n drieën naast elkaar fietsen... Onze rechters en wetgevers hebben begrip getoond voor het ondoordachte en onvoorzichtige gedrag van kinderen. Dit begrip vervalt wanneer minderjarigen expres verkeerovertredingen maken. De gemotoriseerde kan in zo’n geval beroep doen op opzet of bewuste roekeloosheid.

Verkeersongeval met deelnemers van 14 jaar en ouder

Bij een verkeersongeval met voetgangers en fietsers van 14 jaar en ouder wordt het anders. Maar ook zij worden beschermd. Als voetgangers of fietsers aan het verkeer deelnemen en worden aangereden, dienen zij minimaal 50% van de schade vergoed te krijgen. Dit is anders als de bestuurder van het voertuig zich op overmacht kan beroepen. De bestuurder mag dan zelf geen enkele fout hebben gemaakt. Ook krijgt u geen schadevergoeding in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid. Bent u slachtoffer geworden van een verkeersongeval? AK Advocaten helpt u graag bij het verkrijgen van de schadevergoeding die u verdient. Neem contact op. Letselschaderecht