Zorgplicht scholen

Een ongeluk zit in een klein hoekje, zeker als het om kinderen gaat. De school wordt geacht op de kinderen te letten onder speeltijd of als ze les krijgen. Maar wat als het ene kind het andere kind op het hoofd slaat met een schep? Of een kind tijdens het spelen met andere kinderen zijn vingertje verbrijzeld tussen een stalen tussendeur? Kan de school dan aansprakelijk worden gehouden of is dit een kwestie van pech? Mr. Ine Dilven van AK Advocaten vertelt over de zorgplicht van scholen.

Zorgplicht

Een school moet ervoor zorgen dat het een veilige en vertrouwde omgeving biedt voor kinderen waar de ouders hun kinderen met een gerust hart naartoe kunnen brengen. Het kind wordt uit handen gegeven aan de docenten en begeleiders. De school is hier verantwoordelijk voor en dit brengt een bepaalde verplichting met zich mee, de zogenoemde ‘zorgplicht’. Als de zorgplicht is geschonden moet de schade worden vergoed. "De zorgplicht houdt in dat de school er alles aan moet doen om ongelukken te voorkomen. Maar kinderen spelen, vallen en krijgen nou eenmaal ongelukjes. Je bent als school natuurlijk ook weer niet overal aansprakelijk voor. En juist het snijvlak van wat wel en niet meer onder de zorgplicht van de school valt, vind ik bijzonder interessant."

Verwachtingen

"Als je je kind naar school brengt is dat iets anders dan wanneer je kind na school bij een vriendje gaat spelen. Je mag ook wel iets anders verwachten, want de begeleiders en docenten werken iedere dag op professionele basis met kinderen. Zij horen te weten wat de risico’s zijn In de praktijk gaat het dan dus om het hebben van veilige speeltoestellen, op een bepaalde manier lesgeven bij de gym, maatregelen treffen om valpartijen te voorkomen, enzovoorts. Ook moet de hulp van ouders worden ingeschakeld om ervoor te zorgen dat er voldoende begeleiding en toezicht is. Juist omdat je professional bent wordt er meer van je verwacht. Er is dan een andere zorgplicht dan je als ouders van elkaar kunt en mag verwachten."

Bewijs

Uiteindelijk is het bij dit soort zaken vaak de vraag of er voldoende bewijs is. Het is belangrijk dat je van het begin af aan de juiste mensen een verklaring laat opstellen. Het liefst zo kort mogelijk na het ongeval. "Er is vaak een hele heisa of grote paniek, want er is iemand gevallen of gewond geraakt. Mensen gaan het verhaal voor elkaar invullen terwijl ze bij elkaar staan bij het schoolhek en voor je het weet is het ineens een heel ander verhaal geworden." Is er onvoldoende bewijs om de toedracht te bewijzen, dan is het niet verstandig om te procederen. "We willen geen irreële verwachtingen scheppen. Eén van de krachten van ons kantoor is dat mensen terugkomen of naar ons doorverwijzen, omdat ze vinden dat ze door ons goed worden geadviseerd en er geen loze beloften worden gedaan." Mr. Ine Dilven van AK Advocaten heeft zelf kinderen en is lid van de Raad van Toezicht van de Nassau Scholengemeenschap in Breda. "Dit soort zaken passen dus erg goed bij mij." Neem contact op. Letselschaderecht