Letselschaderecht

Arbeidsongeval

Arbeidsongeval? Zo zit het met de aansprakelijkheid voor jouw letselschade

Zo zit het met de aansprakelijkheid voor jouw letselschade

Arbeidsongevallen komen in Nederland vaak voor. Jaarlijks raakt nog altijd een groot aantal mensen gewond tijdens de uitoefening van hun werk.

Hierbij kan gedacht worden aan een werknemer die een arbeidsongeval krijgt op de werkplek, maar ook aan een zelfstandige zonder personeel (zzp’er) die gewond raakt tijdens het werk dat hij voor een ander uitvoert.

In één klap kom je thuis te zitten, waardoor de toekomst onzeker wordt. Het is dan niet altijd duidelijk wie hiervoor aansprakelijk is en dus op moet draaien voor de vaak hoge kosten die hieraan zijn verbonden.

De letselschadespecialisten van de sectie letselschade van Asselbergs & Klinkhamer helpen je graag bij het verhalen van jouw schade door het arbeidsongeval.

Direct juridisch advies?

Ben jij slachtoffer geworden van een arbeidsongeval? Neem dan contact op met ons team. Wij staan je graag bij.

Wat is een arbeidsongeval?

De definitie van arbeidsongevallen is volgens de Arbowet als volgt:

Arbeidsongevallen zijn gebeurtenissen op het werk of tijdens werktijd die onmiddellijk leiden tot schade aan de gezondheid

Het kan dan dus gaan om een ongeval:

 • in een bedrijf;
 • in een instelling;
 • op een (bouw)locatie;
 • bij het werken aan de weg.

Bij een arbeidsongeval kun je denken aan:

Het uitgangspunt is dat géén sprake is van een arbeidsongeval als het letsel of de schade ontstaat tijdens het reizen naar of van het werk (het zogenaamde woon-werkverkeer). Er is wél sprake van een arbeidsongeval als de werknemer een eenzijdig ongeval krijgt, terwijl hij onderweg is voor zijn werk.

Ook een ongeluk tijdens een bedrijfsuitje, ver weg van de vaste werkplek, is een arbeidsongeval waarvoor de werkgever aansprakelijk kan zijn.

Arbeidsongeval als werknemer

Werkgever aansprakelijk voor arbeidsongeval?

De aansprakelijkheid voor een arbeidsongeval is in de wet geregeld. De werkgever moet zorgen voor een veilige werkomgeving. Daarnaast heeft de werkgever de zorgplicht om arbeidsongevallen te voorkomen.

In Nederland is een werkgever dus vaak aansprakelijk voor arbeidsongevallen onder werktijd. De werkgever moet kunnen aantonen dat:

 • De werkomstandigheden veilig waren;

 • Hij er alles aan heeft gedaan om de werkplek zo veilig mogelijk in te richten om ongevallen te voorkomen.

Aansprakelijk stellen werkgever bij arbeidsongevallen

Voordat de werkgever aansprakelijk wordt gesteld voor het arbeidsongeval is het belangrijk dat de feiten van het ongeval goed worden uitgewerkt.

 • Wat is er precies gebeurd?

 • Had de werkgever het ongeval kunnen voorkomen en hoe had hij dit kunnen doen?

 • Zijn er duidelijke veiligheidsinstructies gegeven?

 • Heeft de werkgever er goed op gelet dat de gegeven instructies ook worden nagekomen?

Op al deze vragen moet een antwoord worden gegeven.

Het kan zijn dat je collega’s als getuigen moeten worden gehoord. In zo’n situatie verzamelen wij met jou zo veel mogelijk informatie over de situatie van het arbeidsongeval. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je collega’s als getuigen moeten worden gehoord.

Aansprakelijkheidsverzekering werkgever

In veel situaties is de werkgever verzekerd tegen aansprakelijkheid voor arbeidsongevallen. Wij onderhandelen dan met deze aansprakelijkheidsverzekeraar om jouw geleden schade vergoed te krijgen.

Wij staan je graag bij

Onze ervaring leert dat iemand na een arbeidsongeval zijn of haar leven weer eerder op de rit heeft als hij of zij weer aan het werk is. Wij onderhandelen over de mogelijkheden voor jou om jouw werk te behouden of ander, wellicht aangepast, werk te gaan verrichten voor dezelfde werkgever.

Dit kan natuurlijk alleen als de relatie met de werkgever goed is, wat vaak wordt bemoeilijkt als de werkgever aansprakelijk wordt gesteld voor het ongeval.

Wie is aansprakelijk bij een arbeidsongeval als zzp’er?

Ook wanneer jou een arbeidsongeval overkomt, terwijl jij niet in dienst bent van een werkgever (bijvoorbeeld als zzp’er), kan de werkgever aansprakelijkheid zijn.

Is het werk van de zzp’er voor een opdrachtgever vergelijkbaar met het werk dat wordt verricht door werknemers in vaste dienst? Dan wordt de zzp’er hetzelfde behandeld als de vaste werknemers.

Het kan dus zijn dat de zzp’er in dat geval recht heeft op een schadevergoeding van zijn opdrachtgever.

Aansprakelijk stellen opdrachtgever bij arbeidsongevallen

Voordat een opdrachtgever aansprakelijk wordt gesteld voor het arbeidsongeval is het belangrijk dat de feiten van het ongeval goed worden uitgewerkt.

 • Wat is er precies gebeurd?
 • Had de opdrachtgever het ongeval kunnen voorkomen en hoe had hij dit kunnen doen?
 • Zijn er duidelijke veiligheidsinstructies gegeven?
 • Heeft de opdrachtgever er goed op gelet dat de gegeven instructies ook worden nagekomen?

Op al deze vragen moet een antwoord worden gegeven.

In zo’n situatie verzamelen wij met jou zo veel mogelijk informatie over de situatie van het arbeidsongeval. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je collega’s als getuigen moeten worden gehoord.

Aansprakelijkheidsverzekering werkgever

In veel situaties is de werkgever verzekerd tegen aansprakelijkheid voor arbeidsongevallen. Wij onderhandelen dan met deze aansprakelijkheidsverzekeraar om jouw geleden schade vergoed te krijgen.

Wij staan je graag bij

Onze ervaring leert dat iemand na een arbeidsongeval zijn of haar leven weer eerder op de rit heeft als hij of zij weer aan het werk is. Wij onderhandelen over de mogelijkheden voor jou om jouw werk te behouden of anders, wellicht aangepast, werk te gaan verrichten voor dezelfde opdrachtgever.

Dit kan natuurlijk alleen als de relatie met de opdrachtgever goed is, wat vaak wordt bemoeilijkt als de opdrachtgever aansprakelijk wordt gesteld voor het ongeval.

Wat als je als ondernemer een arbeidsongeval krijgt?

Moet je salaris door je eigen onderneming worden doorbetaald wanneer je als ondernemer een arbeidsongeval krijgt? Of vergoedt de arbeidsongeschiktheidsverzekering alle schade? Mr. Ferda van Benthem geeft antwoord op deze vraag aan de hand van een zaak over een ondernemer die door een ongeval (tijdelijk) zijn werk niet meer kon doen.

Wij staan je graag bij

De letselschadespecialisten van Asselbergs & Klinkhamer Advocaten staan je bij tijdens het gehele proces. Dit doen wij onder andere door:

✓ Samen met jou de mogelijkheden te bespreken voor aansprakelijkheid en het verkrijgen van een letselschadevergoeding;

✓ Samen met jou te bespreken of je weer aan het werk kunt bij jouw huidige werkgever of een andere werkgever;

✓ Deskundigen in te schakelen, zoals een medisch adviseur of arbeidsdeskundige;

✓ Tijdens de onderhandelingen te bespreken wat de financiële gevolgen van een eventueel ontslag zijn.