Arbeidsongeval als ZZP’er

Als je als ZZP’er wordt ingehuurd door (bijvoorbeeld) een aannemer, dan heb je geen arbeidsovereenkomst. De aannemer is niet jouw werkgever, maar jouw opdrachtgever. Ook voor ZZP’ers zijn er mogelijkheden om een opdrachtgever aansprakelijk te stellen voor een ongeluk op de werkplek. Een opdrachtgever kan op dezelfde manier aansprakelijk zijn bij een bedrijfsongeval als een werkgever voor zijn werknemer. Van belang is dat je als ZZP’er voor jouw veiligheid (mede) afhankelijk bent van jouw opdrachtgever.

Ook jouw opdrachtgever moet zorgen voor een veilige werkplek, alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen treffen en jou (veiligheids-)instructies geven. Voer je als ZZP'er werkzaamheden uit die ook door werknemers van jouw opdrachtgever uitgevoerd kunnen worden? En heeft jouw opdrachtgever invloed op jouw werkomstandigheden? Dan kun je als ZZP'er gelijk worden gesteld met de werknemers. Als de aansprakelijkheid komt vast te staan, moet jouw opdrachtgever de door jouw geleden en nog te lijden schade vergoeden.

Letselschade opgelopen als ZZP’er? Wij regelen jouw schade.