Medische fout?⚕️ Onze letselschadespecialisten helpen u | AK Advocaten
Asselbergs & Klinkhamer Advocaten niet zomaar een advocaat
Asselbergs & Klinkhamer Advocaten

Asselbergs & Klinkhamer Advocaten

Medische fout

#letselschaderecht

Ben je het slachtoffer van een medische fout? De letselschadespecialisten van Asselbergs & Klinkhamer Advocaten begeleiden je graag bij het verhalen van je schade.

Artsen zijn ook mensen en kunnen fouten maken, beter bekend als ‘medische fouten’. Is de arts dan altijd aansprakelijk of is er eigenlijk sprake van een complicatie? En hoe toon je de schade aan en krijg je deze vergoed? De letselschadespecialisten van Asselbergs & Klinkhamer Advocaten begeleiden mensen in het zoeken naar de antwoorden op deze vragen.

Een arts of het ziekenhuis is aansprakelijk als komt vast te staan dat de arts niet de geldende zorgvuldigheidsnorm in acht heeft genomen.

Medische informatie en advies

Wij hebben je volledige medisch dossier nodig. Als patiënt kun je kosteloos jouw eigen medisch dossier opvragen.

Het gaat er uiteindelijk in al deze zaken om of de arts of het ziekenhuis steken heeft laten vallen.

Om dit te beoordelen schakelen wij een medisch adviseur in. Aan de hand van het medisch dossier onderzoekt de medisch adviseur of er aanwijzingen zijn dat er een medische fout is gemaakt.

Aan de hand van het medisch advies (het zogenaamde ‘medisch haalbaarheidsonderzoek’) dat wordt uitgebracht, gaan we met je in gesprek. Er zijn grofweg twee uitkomsten mogelijk:

  1. De medisch adviseur geeft aan dat er geen aanwijzingen zijn dat er een medische fout is gemaakt. Wij raden dan af om met de zaak verder te gaan.
  2. De medisch adviseur geeft aan dat er wel aanwijzingen zijn dat er een medische fout is gemaakt. In dat geval stellen wij de arts of het ziekenhuis aansprakelijk.

Cliënten mogen me altijd bellen om het advies van de medisch adviseur door te spreken, zeker ook als het advies tegenvalt. Als ik met ze praat, begrijpen ze vaak wel waarom ze dit advies hebben gekregen en kunnen ze het ook laten rusten. Ik vind het belangrijk om cliënten van begin tot eind goed te begeleiden.

Suzanne van Reedt Dortland

Direct juridisch advies?

Ben jij slachtoffer geworden van een medische fout? Neem dan contact op met ons team. Wij staan je graag bij.

Neem contact op

Schade aantonen

Als de aansprakelijkheid wordt erkend door (de verzekeraar van) de arts of het ziekenhuis wordt de schade in kaart gebracht.

De materiële schade moet zoveel mogelijk door middel van bewijsstukken worden aangetoond.

Daarnaast heb je recht op een smartengeldvergoeding. Dit is een vergoeding voor alle pijn, verdriet en ellende.

Mogelijkheid voor gefinancierde rechtsbijstand

Wij onderzoeken in eerste instantie of je in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. Dit houdt in dat de Nederlandse Staat de kosten van rechtsbijstand vergoedt.

Je moet dan alleen een eigen bijdrage te betalen. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van je inkomen en vermogen.

Kom je in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand? Dan kan er een ‘subsidiebedrag medisch haalbaarheidsonderzoek’ worden aangevraagd. De Raad voor Rechtsbijstand vergoedt in dat geval een vast bedrag. Met dat bedrag kan het medisch haalbaarheidsonderzoek door de medisch adviseur worden betaald. Dit onderzoek door de medisch adviseur is dan dus eigenlijk kosteloos.

Mochten er aanvullende onderzoeken nodig zijn, dan moet je die wel zelf betalen.