Schadefonds Geweldsmisdrijven

Als niet bekend is wie het misdrijf heeft gepleegd, kun je je schade niet op een dader verhalen. Je kunt dan terecht bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Je kunt ook naar het Schadefonds als je verwacht dat de dader geen geld heeft om jouw schade te vergoeden.

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft slachtoffers met ernstig psychisch of fysiek letsel als gevolg van een misdrijf een financiële tegemoetkoming. Je kunt via de website van het Schadefonds Geweldsmisdrijven eenvoudig een aanvraag indienen. Wil je (gratis) hulp bij het indienen van deze aanvraag dan kun je contact opnemen met Slachtofferhulp Nederland.

Het Schadefonds heeft zes letselcategorieën. Hoe ernstiger het letsel, de gevolgen en de omstandigheden, hoe hoger de uitkering. De uitkering varieert van € 1.000 tot maximaal € 35.000. Het kan alleen wel lang duren voordat het Schadefonds jouw aanvraag heeft beoordeeld en vaak dekt het uitgekeerde bedrag de schade niet. Ontvang je ook op een andere manier een schadevergoeding, dan moet je dit bij het Schadefonds melden en mogelijk een gedeelte terugbetalen. Wil je weten of jij in aanmerking komt voor een uitkering van het Schadefonds? Stuur ons een bericht en wij bellen je terug.