Wat als een verdachte niet wordt vervolgd?

Het Openbaar Ministerie kan besluiten om een verdachte niet te gaan vervolgen. Bijvoorbeeld omdat er onvoldoende bewijs is. Als je het met deze beslissing niet eens bent, kun je overwegen om bezwaar te maken. Dit kan door het indienen van een klaagschrift bij het Gerechtshof. Deze procedure wordt een artikel 12 Sv-procedure genoemd. Als een zaak niet wordt doorgezet vanwege gebrek aan bewijs, zul je bij het indienen van een klaagschrift sowieso nieuwe bewijzen moeten meesturen. Zonder nieuw bewijs kan het OM de zaak niet opnieuw bekijken. Het Gerechtshof buigt zich vervolgens over de zaak en kan deze afwijzen of beslissen dat een rechter alsnog naar de zaak moet kijken.

Wij zijn wat terughoudend bij het starten van zo’n klaagschriftprocedure omdat de meeste zaken worden afgewezen. Bij zaken die alsnog aan de rechter worden voorgelegd, wordt een verdachte vaak alsnog vrijgesproken. Het starten van deze procedure geeft een slachtoffer hoop, maar mondt vaak uit in een (nieuwe) teleurstelling. En dat willen we liever voorkomen. Heb jij een bericht ontvangen dat jouw zaak niet verder wordt behandeld? Wil je weten of het indienen van een klacht zinvol is? Stuur ons een bericht en wij bellen je terug.