Asselbergs-Klinkhamer
Juridisch advies nodig? Maak een afspraak

Overlijdensschade

Wanneer iemand door de schuld van een ander om het leven komt, hebben nabestaanden slechts een beperkt vorderingsrecht. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om overlijden als gevolg van een verkeersongeval, arbeidsongeval of medische fout. De schade die ontstaat wordt overlijdensschade genoemd. Mr. Barbara Middeldorp van Asselbergs & Klinkhamer Advocaten licht hieronder de overlijdensschade toe.

Schadevergoeding

Welke nabestaanden schade kunnen verhalen, is uitdrukkelijk in de wet geregeld. Het gaat om de uitvaartkosten en de kosten ‘wegens verlies van levensonderhoud’. Er zijn dus geen verhaalsmogelijkheden voor de overige schade van de nabestaanden. “Als een nabestaande bijvoorbeeld onder de verdrietige en moeilijke omstandigheden noodgedwongen moet verhuizen, kunnen de daaraan verbonden kosten hoog oplopen. Deze schade is wel rechtstreeks ontstaan door het overlijden, maar valt niet binnen één van de categorieën en komt dus in beginsel niet voor vergoeding in aanmerking.” De voordelen moeten daarentegen wèl worden verrekend, bijvoorbeeld wanneer een levensverzekering uitkeert. “Dat wrikt.”

Voorschotten

Bij de vergoeding van overlijdensschade geldt als uitgangspunt dat de nabestaanden in financiële zin kunnen blijven leven zoals in de situatie voor het overlijden van hun dierbare. Toch is dat niet altijd mogelijk. Zo heeft Barbara Middeldorp een zaak van een man wiens partner om het leven is gekomen door een ongeval. Hij kan de koopwoning in zijn eentje nauwelijks bekostigen van zijn uitkering. “De regeling van overlijdensschade is vaak een emotioneel belastend proces. Maar ook tijdrovend en complex. Om de tijd die gepaard gaat met het berekenen van de schade te kunnen overbruggen, is het van belang dat zo snel mogelijk een voorschot door de wederpartij aan mijn cliënt wordt voldaan. Zo kan hij in ieder geval in zijn woning blijven wonen. Dat geeft rust.”

Complex

Het verhalen van overlijdensschade is één van de meest complexe aangelegenheden in de letselschadepraktijk. Eerst wordt de behoefte van de nabestaande(n) bepaald en daarna kun je pas zien wat het ontstane tekort is. Hierbij moet door het overlijden gewerkt worden met zeer abstracte gegevens. “Deskundige bijstand is hierbij nodig. Nabestaanden kunnen dit niet zomaar zelf.” Over de uitgangspunten voor de berekening van de schade kan tussen advocaten en verzekeraars behoorlijke discussie ontstaan. “Afgezien van de juridische complexiteit, is het ook ontzettend veel werk. Wanneer je net je partner hebt verloren, staat je hoofd daar echt niet naar.”

Door haar werkverleden is mr. Barbara Middeldorp van Asselbergs & Klinkhamer Advocaten ervaren en deskundig in het omgaan met mensen die verkeren in een hevige emotionele toestand. “Ik geef mensen ruimte voor hun emotie, maar zorg er ondertussen voor dat de zaak gaat lopen. Een goede balans tussen beiden is essentieel. Ik ben er om de belangen van mijn cliënten te behartigen, maar ik blijf reëel. Aan het scheppen van valse verwachtingen heeft een cliënt niets.”

Neem contact op.

Letselschaderecht