Bescherming van de voetganger en fietser


In het verkeersrecht worden fietsers en voetgangers als ‘zwakkere verkeersdeelnemers’ extra beschermd. De aansprakelijkheid ligt in principe altijd bij het motorrijtuig op grond van artikel 185 Wegenverkeerswet. Ook als de fietser een fout maakt omdat hij bijvoorbeeld door rood rijdt. Bestuurders van motorrijtuigen moeten namelijk rekening houden met fouten van fietsers en voetgangers.

Van deze hoofdregel wordt alleen afgeweken als er sprake is van overmacht aan de kant van de bestuurder van het motorrijtuig. In de praktijk is hier vrijwel nooit sprake van.

Wel kan bij de verdeling van de schade rekening worden gehouden met de eigen schuld van het slachtoffer. De hoofdregel is dat minimaal 50% van de schade wordt vergoed van de fietser en voetganger als je bent aangereden door een motorrijtuig.

Jonge voetgangers en fietsers

Jonge kinderen worden in Nederland volledig beschermd als verkeersslachtoffers. Als het slachtoffer op het moment van het ongeval niet ouder is dan 13 jaar, dan is de automobilist altijd aansprakelijk tenzij sprake is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid bij het kind. Zij hebben recht op 100% schadevergoeding.

De verzekeraar vergoedt de schade

In de praktijk zal de autoverzekeraar van de veroorzaker de schade betalen. In Nederland geldt voor autobezitters een verplichte aansprakelijkheidsverzekering (de WAM-verzekering).

Waarborgfonds Motorverkeer

In een aantal gevallen is het lastig om de bestuurder of zijn verzekeraar aan te spreken. Dat kan spelen:

  • als je schade lijdt door een verkeersongeval waarbij de tegenpartij niet verzekerd is;
  • als het verkeersongeval is veroorzaakt door een gestolen auto, of
  • als de tegenpartij onbekend is of de identiteit van de bestuurder niet te achterhalen is.

In deze gevallen kun bij een ongeval in het verkeer je schade claimen bij het Waarborgfonds Motorverkeer.

De letselschade specialisten van AK helpen je om de schade bij het Waarborgfonds in te dienen.

Op de fiets aangereden door een andere fietser

Wanneer je op de fiets, in botsing bent gekomen met een andere fietser, moet je de fout van de andere fietser kunnen bewijzen. De extra bescherming van de ‘zwakkere verkeersdeelnemer” geldt hier niet. Er is namelijk geen motorrijtuig bij het verkeersongeval betrokken. Wil je schadevergoeding ontvangen? Neem dan contact op met AK letselschadeadvocaten voor advies. Wij kunnen in 90% van de gevallen beoordelen of er aansprakelijkheid is. Wij helpen je met het verhalen van de schade.