Letselschaderecht

Verkeersongeval

Ben jij slachtoffer geworden van een verkeersongeval? Asselbergs & Klinkhamer Advocaten helpt je graag bij het verkrijgen van de schadevergoeding die je verdient.

Ben jij slachtoffer geworden van een verkeersongeval? Asselbergs & Klinkhamer Advocaten helpt je graag bij het verkrijgen van de schadevergoeding die je verdient.

Wat is een verkeersongeval?

Een verkeersongeval is een ongeval waar één of meer verkeersdeelnemer(s) bij betrokken zijn.

Er zijn veel verschillende soorten verkeersongevallen. Onderscheid wordt gemaakt in:

  1. een verkeersongeval tussen twee gemotoriseerde verkeersdeelnemers en
  2. een ongeval tussen een gemotoriseerde en een ongemotoriseerde verkeersdeelnemer.

Verkeersongeval tussen twee gemotoriseerde verkeersdeelnemers

Voor de beoordeling van de aansprakelijkheid tussen twee gemotoriseerde verkeersdeelnemers wordt gekeken in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en in de Wegenverkeerswet.

Wie had er voorrang? Wat is de maximumsnelheid? Zijn er verkeersregels overtreden?

Aan de hand van de verkeersregels worden dagelijks aanrijdingssituaties beoordeeld.

Verkeersongeval tussen een gemotoriseerde- en ongemotoriseerde verkeersdeelnemer

Bij een aanrijding tussen een voetganger of een fietser met een gemotoriseerd voertuig worden de voetganger en fietser beschermd. De voetganger en fietser zijn veel kwetsbaarder. De schade die je kunt oplopen door in aanraking te komen met een gemotoriseerd voertuig kan ernstig zijn.

Verkeersongeval met kinderen tot 14 jaar

Bij een verkeersongeval met kinderen tot 14 jaar wordt de volledige schade voor het kind vergoed. Ook als het kind zelf een verkeersfout maakt.

Door rood rijden, met z’n drieën naast elkaar fietsen… De wetgever en de rechters hebben begrip getoond voor het ondoordachte en onvoorzichtige gedrag van kinderen.

Dit begrip vervalt wanneer minderjarigen expres verkeersovertredingen maken. De gemotoriseerde kan in zo’n geval beroep doen op opzet of bewuste roekeloosheid.

Verkeersongeval met deelnemers van 14 jaar en ouder

Bij een verkeersongeval met voetgangers en fietsers van 14 jaar en ouder wordt het anders. Maar ook zij worden beschermd. Als voetgangers of fietsers aan het verkeer deelnemen en worden aangereden, krijgen zij minimaal 50% van de schade vergoed.

Dit is anders als de bestuurder van het gemotoriseerde voertuig een beroep kan doen op overmacht. De bestuurder mag dan zelf geen enkele fout hebben gemaakt.

Ook krijg je geen schadevergoeding als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

Direct juridisch advies?

Ben jij slachtoffer geworden van een verkeersongeval? Neem dan contact op met ons team. Wij staan je graag bij.