AK Advocaten niet zomaar een advocaat
AK Advocaten

AK Advocaten

Mediation letselschadezaken en verzekeringskwesties

#Mediation

Bij letselschadezaken op het gebied van mediation kan het gaan om geschillen tussen verzekeraars en slachtoffers, maar ook tussen verzekeraars en eigen verzekerden. Verder kan er sprake zijn van zaken tussen particulieren, zoals in seksueel misbruikzaken met slachtoffers en vertegenwoordigers van de Rooms-Katholieke Kerk.

Als MfN-mediator heeft mr. Ferda van Benthem veel ervaring met letselschadezaken en overige verzekeraarskwesties. Denk bijvoorbeeld maar aan aansprakelijkheidskwesties waarbij een professional zoals een assurantietussenpersoon of notaris beroep moet doen op zijn WA-verzekering. Als mediator faciliteert Ferda van Benthem al dergelijke onderhandelingen.

Emoties

Het is bekend dat bij een letselschadeclaim grote emotionele en persoonlijke belangen betrokken zijn. De kosten en claims in dergelijke zaken zijn vaak hoog en letselschadezaken kunnen nogal eens een lange looptijd hebben. Dit is zowel emotioneel als financieel belastend. Ook als een professional aansprakelijk wordt gesteld zijn er emotionele belangen, hoeveel afstand hij of zij er ook van probeert te nemen. Deze emoties zijn bepalend voor het onderhandelingstraject. Als mediator probeert Ferda van Benthem de emoties te benoemen en ze uit het traject te halen, zodat mensen weer kunnen nadenken.

Snel en efficiënt

Ferda van Benthem let er in het bijzonder op dat er een goede voortgang is in het proces. Ze doet onder andere mediationtrajecten waarbij geprobeerd wordt een langlopende zaak in één dag te regelen. In dat geval wordt de ochtend besteedt aan emoties en komt de inhoud in de middaguren aan bod. Er zijn ook trajecten waar ze langer mee bezig is en een hele schaderegelingstraject begeleidt.

De sectie letselschade behartigt de belangen van ieder slachtoffer.

Ik geef in alle gevallen veel aandacht aan de belangen van partijen.

mr. Ferda van Benthem

Duurt de mediation langer dan 2,5 tot 3 dagen, dan is er vaak iets anders aan de hand.

Welke schade krijg je vergoed bij letselschadezaken

Dit zie je terug in de houding van mensen. Er moet hoe dan ook altijd vooruitgang worden geboekt. Partijen moeten bereid zijn en blijven om met elkaar te praten, dan komt het resultaat er wel. Maar als ze iedere keer weer in de vechtstand schieten, kom je geen stap verder en dat bespreek ik dan.

mr. Ferda van Benthem

Steeds belangrijker

Mediation wordt steeds belangrijker, ook in letselschadezaken en andere verzekeringskwesties. Dit blijkt onder andere uit het feit dat er ook van overheidswege steeds meer aandacht is voor (de regulering van) mediation. Verder deed het Verbond van Verzekeraars een aanbeveling aan haar leden om bij letselschadezaken die meer dan 3 jaar lopen mediation aan te bieden. Dit geldt voor alle zaken die bij de verzekeraar zijn gemeld vanaf 2010. Uit deze ontwikkelingen kan worden afgeleid dat mediation een steeds grotere rol gaat spelen in de praktijk.

Expertise

Als voorzitter van LetMe, de vereniging van letselschademediators, merkt Ferda van Benthem een stijging in het aantal mediationzaken in haar praktijk en heeft ze verschillende publicaties met betrekking tot dit onderwerp op haar naam staan. Als advocate is ze expert op het gebied van letselschaderecht en verzekeringskwesties. Deze jarenlange ervaring zet ze ook in bij mediationzaken.

Als advocaat kijk ik voor één partij hoe ik een zo optimaal mogelijk resultaat behaal, terwijl ik als mediator afstand neem en kijk hoe partijen samen tot een zo optimaal mogelijk resultaat kunnen komen. Ik hou ervan verschillende delen in mijn hoofd aan het werk te zetten.

mr. Ferda van Benthem

Meer informatie?

Wilt u meer weten over wat mr. Ferda van Benthem voor u kan betekenen of wilt u meer informatie over mediation, neem dan contact op.

Neem contact op