Zakelijke mediation

Mediation

Zakelijke mediation kan ertoe leiden dat - ondanks zakelijke geschillen - een samenwerking tóch kan worden gecontinueerd.

Wat is zakelijke mediation?

In sommige situaties ontstaat in een samenwerking tussen zakelijke partijen een discussiepunt, waarbij de partijen de samenwerking te waardevol vinden om te beëindigen, maar het probleem zelf niet opgelost krijgen. Zakelijke mediation kan in die gevallen dé manier zijn om met hulp van een onafhankelijke derde, de mediator, toch tot een oplossing te komen waarbij de samenwerking kan worden gecontinueerd. Mr. Dimitri Kochx is opgeleid MfN-mediator en gespecialiseerd in mediation tussen zakelijke partijen.

De kern van het probleem

Dimitri Kochx zoekt als mediator naar een oplossing die daadwerkelijk door beide partijen gedragen wordt. Zweverig is hij in dit proces allerminst. Wel probeert hij zo snel mogelijk door te dringen tot de kern van het probleem, de werkelijke reden dat de samenwerking is vastgelopen.

Vaak is het eerste antwoord dat je krijgt het antwoord dat de partij heeft bedacht, maar in de meeste gevallen zit het werkelijke antwoord erachter verborgen. Als mediator wil je de problemen in kaart brengen; wat zijn de belangen van partijen en waarom spelen nu juist deze belangen een rol?

Mr. Dimitri Kochx

Het gaat in zakelijke mediation dan ook niet enkel om de juridische werkelijkheid, maar vooral om het zoeken naar een oplossing van het probleem.

Actieve mediator

Als mediator zit Dimitri Kochx niet bepaald op zijn handen. Voor hem is zakelijke mediation een snelle methode om mensen zelf een oplossing te laten vinden.

Mediation moet niet leiden tot oeverloos gezwam. Tien gesprekken voeren in mediation heeft geen zin. Het proces moet vooral ook zakelijk worden benaderd; mediation moet tot een oplossing leiden, anders heeft het geen enkele zin.

Mr. Dimitri Kochx

Als de keuze voor zakelijke mediation eenmaal is gemaakt, wil Dimitri Kochx partijen ook snel om de tafel hebben en houdt hij het tempo hoog. “Je moet de koe bij de horens vatten.” Hij vraagt mensen enerzijds het hemd van het lijf, maar is anderzijds terughoudend op momenten dat dat nodig is en kan dit goed aanvoelen. Hij is niet beroerd om op gepaste momenten in te grijpen om de mediation zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Expertise

Dimitri Kochx heeft veel expertise op het gebied van arbeidszaken, contractuele samenwerkingen en zakelijke overeenkomsten alsmede het bestuursrecht. Voor de recht toe recht aan incassozaken biedt zakelijke mediation geen oplossing.

Maar voor langlopende overeenkomsten, contracten tussen bedrijven, bouwprojecten waarin bedrijven elkaar verder moeten of geschillen met overheden waar je vaker mee te maken krijgt kan het essentieel zijn dat het probleem wordt opgelost en de relatie wordt genormaliseerd.

Mr. Dimitri Kochx

Ook voor arbeidskwesties geldt dat het van belang is dat de relatie tussen partijen wordt hersteld. Het kan dan gaan om een nette manier om ontslag af te handelen, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Partijen kunnen immers ook vastzitten, bijvoorbeeld bij langdurig ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Met zakelijke mediation kan een situatie die op slot zit weer worden opengebroken.

Direct juridisch advies?

Spreekt de actieve zakelijke mediation van mr. Dimitri Kochx van AK Advocaten u aan en wilt u meer informatie over wat hij voor u kan betekenen?

Neem contact op