Ruimtelijke ordening, bouwen en vergunningen

Heeft u vragen over de bestemming of het toegestane gebruik van een stuk grond? Heeft u behoefte aan advies bij een aanvraag van een milieu- of omgevingsvergunning? Of bijstand nodig tijdens een bezwaar- of beroepsprocedure? Dan bent u bij AK Advocaten aan het juiste adres.

Onderdeel van omgevingsrecht

De regels over ruimtelijke ordening en bouwen maken deel uit van het omgevingsrecht. En die regels zijn talrijk en complex. Zo vindt u deze regels onder meer in landelijke wetten zoals de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Bouwbesluit, in provinciale verordeningen en in gemeentelijke bestemmingsplannen, beheersverordeningen, de bouwverordening en de welstandsnota.

In een bestemmingsplan wordt bepaald welke bestemming een stuk grond heeft, oftewel waarvoor u die grond mag gebruiken. Daarnaast bevat het bestemmingsplan bouwregels. Uit de bouwregels blijkt bijvoorbeeld welke bouwwerken u mag bouwen, op welke locatie en hoe hoog deze mogen zijn. Vaak heeft u voor een bouwplan een omgevingsvergunning nodig. Soms is daarvoor ook een afwijking van het bestemmingsplan nodig. Andere zaken kunnen juist weer vergunningsvrij worden gerealiseerd, zoals een dakkapel op een bepaalde locatie en met bepaalde maten.

We kunnen ons voorstellen dat de regels u soms duizelen. En dan gaat er binnenkort, met de inwerkingtreding van de Omgevingswet, ook nog veel veranderen. Neemt u dus gerust contact met ons op als u vragen heeft.

Ik wil meer lezen over omgevingsrecht

bestemmingsplan woningen categorie

"De regels over ruimtelijke ordening en bouwen maken deel uit van het omgevingsrecht. En die regels zijn talrijk en complex."

De sectie Omgevingsrecht van AK

De sectie Omgevingsrecht van AK Advocaten is gespecialiseerd in het ruimtelijke ordeningsrecht. Wij staan projectontwikkelaars, ondernemers, instellingen en particulieren bij, maar werken ook voor overheden.

U kunt bij ons terecht met al uw vragen over:

  • bestemmingsplannen en het afwijken van bestemmingsplannen
  • de aanvraag omgevingsvergunningen (waaronder bouwvergunningen, milieu- en natuurvergunningen, sloop- en kapvergunningen, strijd met het bestemmingsplan, etc.)
  • vergunningsvrij bouwen
  • bezwaar- en beroepsprocedures tegen een besluit om een vergunning al dan niet te verlenen

Wij weten uit ervaring dat als u tijdig strategisch advies inwint, dit onnodige vertragingen en procedures kan voorkomen.

Juridisch advies over ruimtelijke ordening, bouwen en vergunningen?

Bij AK Advocaten bent u aan het juiste adres voor alle vraagstukken over ruimtelijke ordening en bouwregels. Neem gerust contact met ons op. Wij helpen graag.

Ik ga contact opnemen met Omgevingsrecht