Intellectueel eigendomsrecht (IE-recht)

Het Intellectueel eigendomsrecht (IE-recht) omvat de rechten voor allerlei intellectuele werken, zoals teksten, foto’s en muziek. Op deze pagina lees je meer over het IE-recht, waaronder de handelsnaam, het auteursrecht, en het merkenrecht.

Heb je direct vragen over jouw intellectuele-eigendomsrecht? Optreden tegen iemand die inbreuk maakt op jouw handelsnaam? Neem dan direct contact op met onze specialisten!

Ik wil direct contact opnemen

Handelsnaam

Een handelsnaam kiezen of gebruiken?

Je bent een onderneming gestart. Nu heb je alleen nog een passende naam nodig. Volledig vrij ben je bij die keuze niet. Je kunt niet zomaar iedere willekeurige naam gebruiken.

Bij die keuze moet je er enerzijds rekening mee houden dat de naam past bij de onderneming die je bent gestart en anderzijds dat de naam niet al door een ander wordt gebruikt.

Het kan ook zijn dat je al langere tijd een onderneming hebt en je plots geconfronteerd wordt met een andere onderneming die dezelfde naam gebruikt. Dan kan het zijn dat je daartegen wilt optreden.

Auteursrecht

Wat is auteursrecht?

Het auteursrecht gaat over de juridische bescherming van creatieve prestaties. De wetgever heeft willen voorkomen dat derden met creatieve prestaties (ook wel: ‘werken’) van een ander aan de haal kunnen gaan.

Een werk kan betrekking hebben op verschillende dingen. Je kan hierbij denken aan bijvoorbeeld:

 • schilderijen;
 • architectuur en bouwwerken;
 • software en andere computerprogramma’s;
 • teksten;
 • boeken;
 • ontwerpen;
 • foto’s.

Kortom, veel van wat je om je heen ziet kan auteursrechtelijk beschermd zijn. Binnen het auteursrecht zijn diverse begrippen van belang. Een centrale rol is weggelegd voor het begrip ‘werk’. Op het moment dat iets een werk is, dan kan het auteursrechtelijke bescherming genieten.

Als jij de ‘maker’ van een werk bent, heb jij het auteursrecht op een ‘werk’. Dat betekent dat jij mag bepalen wat er met jouw werk gebeurd. Of je het bijvoorbeeld openbaar wil maken of wil verveelvoudigen. Een derden mag dat in beginsel niet.

Ik wil hier meer over weten

''Het IE-recht omvat de rechten voor allerlei intellectuele werken, zoals teksten, foto's en muziek.''

Merkenrechten

Wat is merkenrecht?

In het merkenrecht gaat het over de juridische bescherming van onderscheidingstekens (ook wel: ‘merken’). Van alles kan kwalificeren als een merk, zolang het merk maar objectief kan worden vastgelegd en dient om de waren en/of diensten van jouw onderneming te onderscheiden.

Merken kunnen bijvoorbeeld bestaan uit:

 • woorden;
 • cijfers;
 • combinaties van woorden en cijfers;
 • beelden;
 • driedimensionale vormen;
 • patronen;

Als jij het merkenrecht op bijvoorbeeld een woord hebt, levert dat behoorlijk wat bescherming op. Dat kan ook wenselijk zijn. Zeker wanneer veel tijd, energie en geld is gestopt in het opbouwen van dat woord. Als iemand inbreuk maakt op je woord, wil je daartegen optreden.

Je kunt als rechthebbende van het merkenrecht niet alleen optreden tegen een ondernemer die dezelfde producten aanbiedt met gebruikmaking van dezelfde naam, maar ook tegen ondernemers die soortgelijke of vergelijkbare woorden gebruiken voor hun product.

Een merkenrecht kan worden verkregen, nadat het merk is gedeponeerd en na goedkeuring wordt ingeschreven door de daarvoor bevoegde instantie. Zonder inschrijving in het merkenregister bestaat jouw merkenrecht niet.

Ik ga contact opnemen