Ondernemingsrecht

Problemen in de onderneming

Asselbergs & Klinkhamer Advocaten heeft veel expertise en ervaring in huis op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en andere problemen die in een onderneming kunnen voorkomen.

Asselbergs & Klinkhamer Advocaten heeft veel expertise en ervaring in huis op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en andere problemen die in een onderneming kunnen voorkomen.

Problemen in de onderneming

Gedurende het bestaan van de onderneming kunnen zich allerlei problemen voordoen. Op deze pagina geven wij meer informatie over:

  • interne geschillen en
  • bestuurdersaansprakelijkheid.

Heeft u te maken met problemen binnen uw onderneming? Wij staan u graag met raad en daad bij.

Interne geschillen

Veel problemen kunnen worden voorkomen door vooraf in overleg met onze advocaten in reglementen en overeenkomsten afspraken vast te leggen over onder andere de onderlinge verhoudingen en de wijze waarop wordt omgegaan met geschillen. Desondanks kunnen er toch geschillen ontstaan binnen (de organen van) rechtspersonen en samenwerkingsverbanden. Hierbij valt te denken aan aandeelhoudersgeschillen en deadlocksituaties, maar ook aan conflicten tussen maten en/of vennoten.

De sectie Ondernemingsrecht van Asselbergs & Klinkhamer Advocaten probeert dit soort situaties meestal eerst via onderling overleg op te lossen, maar wij schuwen de gang naar de rechter niet als dit nodig is. Zo verzoeken wij met enige regelmaat de Ondernemingskamer een doorbraak te forceren met een enquêteprocedure.

Minderheidsaandeelhouders hoeven namelijk niet altijd lijdelijk toe te zien hoe het beleid van de onderneming zich ontwikkelt. Zij kunnen daadwerkelijk doelgerichte actie ondernemen als zij zich niet met dit beleid kunnen verenigen.

Bestuurdersaansprakelijkheid

De sectie Ondernemingsrecht van Asselbergs & Klinkhamer Advocaten beschikt over bijzondere expertise op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid.

De bestuurders van rechtspersonen genieten in beginsel een ruime mate van bestuursvrijheid en worden beschermd door verhoogde aansprakelijkheidsdrempels. Desondanks kunnen zij toch te maken krijgen met vorderingen tot schadevergoeding op grond van bestuurdersaansprakelijkheid.

De rechtspersoon zelf – of de curator in geval van faillissement – kan recht hebben op een schadevergoeding als er sprake is van:

  • onbehoorlijk bestuur of
  • wanbeleid van de bestuurder.

Er moet dan wel een persoonlijk voldoende ernstig verwijt aan de bestuurder kunnen worden gemaakt.

Schuldeisers van de rechtspersoon kunnen hun vordering niet altijd verhalen op de rechtspersoon, bijvoorbeeld in faillissementssituaties. Onder omstandigheden kunnen ze wel met succes de bestuurder aanspreken op grond van onrechtmatige daad. Ook dan moet er sprake zijn van voldoende ernstig verwijtbaar handelen van de bestuurder.

Daarvan kan bijvoorbeeld sprake zijn als de rechtspersoon nog overeenkomsten is aangegaan, terwijl de bestuurder al wist of had moeten begrijpen dat de rechtspersoon deze niet zou kunnen nakomen en de schade niet zou kunnen vergoeden (de zogenaamde Beklamelnorm).

Ook kan er sprake zijn van bestuurdersaansprakelijkheid in gevallen waarin de bestuurder vlak voor de faillissementsdatum besluit alleen nog bepaalde schuldeisers te betalen of juist bepaalde schuldeisers onbetaald te laten en er dus sprake is van een selectieve (wan)betaling.

De sectie Ondernemingsrecht heeft veel ervaring met het voeren gerechtelijke procedures met betrekking tot bestuurdersaansprakelijkheid.

Asselbergs & Klinkhamer Advocaten treedt in al dergelijke situaties op voor zowel benadeelde partijen (de onderneming zelf of schuldeisers van de onderneming) als voor bestuurders die uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid worden aangesproken.

Direct juridisch advies?

Neemt u voor informatie over wat wij voor u kunnen betekenen vooral contact met ons op. Wij informeren u graag!