Asselbergs-Klinkhamer
Juridisch advies nodig? Maak een afspraak

Rechtsvorm bedrijf

Een startende ondernemer zal zich moeten afvragen op welke wijze hij zijn bedrijf vorm wil gaan geven. Daarbij moet vooral ook aandacht worden geschonken aan de vraag welke rechtsvorm voor zijn bedrijf het meest geschikt is. Daarbij spelen allerlei overwegingen een rol, zoals het doel van de onderneming en de aansprakelijkheidsrisico’s die daarbij horen.

Bedrijf beginnen: welke rechtsvorm?

Een startende ondernemer kiest vaak voor de rechtsvorm eenmanszaak of een samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid, zoals bijvoorbeeld een vennootschap onder firma (v.o.f.), een commanditaire vennootschap (c.v.) of maatschap. De keuze van een startende ondernemer kan ook vallen op een rechtspersoon, zoals een naamloze vennootschap (N.V.), besloten vennootschap (B.V.), stichting, vereniging, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij.

Asselbergs & Klinkhamer Advocaten adviseert startende ondernemers graag bij het maken van een weloverwogen keuze als zij een bedrijf beginnen. Vervolgens begeleiden wij het traject van de totstandkoming van de gekozen rechtsvorm. Bij samenwerkingsverbanden is dit bijvoorbeeld het opstellen van een maatschaps- of vennootschapscontract. In geval van een rechtspersoon kunnen onze advocaten u helpen bij het opstellen van de statuten en het sluiten van alle mogelijke overeenkomsten om de onderlinge verhoudingen van de bij de rechtspersoon betrokken personen en organen te regelen. Het gaat dan bijvoorbeeld om aandeelhoudersovereenkomsten, bestuursreglementen en managementovereenkomsten.

Heeft u een vraag?Binnen 48 uur antwoord
Stel uw vraag hier

Overname, fusie en aanpassing structuur

De onderneming ontwikkelt zich gedurende het bestaan ervan. Na verloop van tijd kan de vraag opkomen of de bij de start gekozen rechtsvorm nog altijd passend is. Deze vraag kan ook ontstaan door de gewijzigde wetgeving, zoals de invoering van Flex-B.V. en de Wet Bestuur en Toezicht. Asselbergs & Klinkhamer Advocaten evalueert graag met u of de door u gekozen rechtsvorm nog altijd geschikt is.

Uiteraard begeleidt de sectie ondernemingsrecht van Asselbergs & Klinkhamer Advocaten uw reorganisatie, fusie, splitsing of de omzetting in een andere rechtsvorm van a tot z. Ook als er mogelijkheid is tot uitbreiding van de onderneming door een overname bent u bij ons aan het juiste adres. Onze praktijk bestaat voor een belangrijk deel uit het begeleiden van overnames door middel van aandelentransacties, management-buyouts en activa-passivatransacties. Wij vervullen een belangrijke rol in de daartoe te verrichten due diligence onderzoeken. Wij staan u uiteraard ook bij in de onderhandelingen en stellen de benodigde overeenkomsten voor u op.

Beëindiging rechtspersoon of samenwerkingsverband

Tijdens het bestaan van de onderneming kan de samenstelling van de bij de onderneming betrokken natuurlijke personen en rechtspersonen wijzigen. Zo kan er sprake zijn van een uittreding van één of meerdere aandeelhouders uit een B.V. of van een vennoot uit een v.o.f. of maatschap. Houdt de onderneming op te bestaan, noodgedwongen of ten gevolge van een strategische keuze, dan staat de sectie ondernemingsrecht van Asselbergs & Klinkhamer Advocaten ondernemers bij en begeleiden wij de ontbinding/liquidatie en vereffening van de rechtspersoon of het samenwerkingsverband. De ‘stervensbegeleiding’ van de onderneming in aanloop naar een faillissement en het mogelijk realiseren van een doorstart behoort tot onze dagelijkse bezigheden.

Als u wilt weten wat wij voor u kunnen betekenen, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen.

Neem contact op. 

Ondernemingsrecht