Welke rechtsvorm moet u kiezen? | Asselbergs & Klinkhamer Advocaten
Asselbergs & Klinkhamer Advocaten niet zomaar een advocaat
Asselbergs & Klinkhamer Advocaten

Asselbergs & Klinkhamer Advocaten

Rechtsvorm bedrijf

#Ondernemingsrecht

Bedrijf starten: welke rechtsvorm moet u kiezen?

Startend ondernemer? Dan vraagt u zich vast af op welke wijze u uw bedrijf moet vormgeven. Vooral de keuze voor de rechtsvorm van uw bedrijf is belangrijk. Daarbij spelen allerlei overwegingen een rol, zoals het doel van de onderneming en de aansprakelijkheidsrisico’s die daarbij horen.

Vaak kiezen startende ondernemers voor een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid, zoals een:

 • eenmanszaak;
 • vennootschap onder firma (vof);
 • commanditaire vennootschap (cv) of
 • maatschap.

De keuze kan echter ook vallen op een rechtsvorm met rechtspersoon, zoals een :

 • naamloze vennootschap (nv);
 • besloten vennootschap (bv);
 • stichting;
 • vereniging;
 • coöperatie of
 • onderlinge waarborgmaatschappij.

Asselbergs & Klinkhamer Advocaten adviseert startende ondernemers graag bij het maken van een weloverwogen keuze als zij een bedrijf beginnen. Vervolgens begeleiden wij het traject van de totstandkoming van de gekozen rechtsvorm.

Bij samenwerkingsverbanden is dit bijvoorbeeld het opstellen van een maatschaps- of vennootschapscontract.

In geval van een rechtspersoon kunnen onze advocaten u helpen bij het opstellen van de statuten en het sluiten van alle mogelijke overeenkomsten om de onderlinge verhoudingen van de bij de rechtspersoon betrokken personen en organen te regelen. Het gaat dan bijvoorbeeld om aandeelhoudersovereenkomsten, bestuursreglementen en managementovereenkomsten.

Direct juridisch advies?

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Neem contact op

Overname, fusie en aanpassing structuur

De onderneming ontwikkelt zich gedurende het bestaan ervan. Na verloop van tijd kan de vraag opkomen of de bij de start gekozen rechtsvorm nog altijd passend is. Deze vraag kan ook ontstaan door de gewijzigde wetgeving, zoals de invoering van flex-bv en de Wet Bestuur en Toezicht.

Bedrijf starten: welke rechtsvorm moet u kiezen?

Asselbergs & Klinkhamer Advocaten evalueert graag met u of de door u gekozen rechtsvorm nog altijd geschikt is.

Uiteraard begeleidt de sectie ondernemingsrecht van Asselbergs & Klinkhamer Advocaten uw reorganisatie, fusie, splitsing of de omzetting in een andere rechtsvorm van a tot z. Ook als er mogelijkheid is tot uitbreiding van de onderneming door een overname bent u bij ons aan het juiste adres.

Onze praktijk bestaat voor een belangrijk deel uit het begeleiden van overnames door middel van:

 • aandelentransacties;
 • management-buyouts;
 • activa-passivatransacties;
 • ondersteuning bij due diligence onderzoeken;
 • het voeren van onderhandelingen en
 • het opstellen van de benodigde overeenkomsten.

Beëindiging rechtspersoon of samenwerkingsverband

Tijdens het bestaan van de onderneming kan de samenstelling van de bij de onderneming betrokken natuurlijke personen en rechtspersonen wijzigen. Zo kan er sprake zijn van een uittreding van één of meerdere aandeelhouders uit een bv of van een vennoot uit een vof of maatschap.

Houdt de onderneming op te bestaan, noodgedwongen of ten gevolge van een strategische keuze, dan staat de sectie ondernemingsrecht van Asselbergs & Klinkhamer Advocaten ondernemers bij en begeleiden wij de ontbinding/liquidatie en vereffening van de rechtsvorm. De ‘stervensbegeleiding’ van de onderneming in aanloop naar een faillissement en het mogelijk realiseren van een doorstart behoort tot onze dagelijkse bezigheden.