Aanbestedingsrecht

Met een aanbesteding maken opdrachtgevers bekend een opdracht te willen laten uitvoeren, waarop bedrijven kunnen reageren door een offerte in te dienen. Een aanbesteding is voor overheidsinstanties (ministeries, provincies, waterschappen en gemeenten) vaak noodzakelijk, omdat hun activiteiten met publiek recht zijn gefinancierd. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van groenvoorziening en infrastructuur, of aan de aankoop van kopieermachines. Een aanbesteding roept vaak ook vragen op, zoals: • Moet een opdracht (Europees) worden aanbesteed? • Wanneer is sprake van een aanbestedingsplicht? • Welke aanbestedingsprocedure is het meest geschikt voor het in de markt zetten van de opdracht? • Hoe lang van tevoren moet de aanbesteding worden opgezet, en welke termijnen gelden er? Tijdens de aanbestedingsprocedure kunnen bij zowel de aanbestedende diensten (zoals overheidsinstanties) als bij inschrijvers vragen rijzen als: • Voldoet een inschrijving aan de gestelde minimumeisen? • Is voldaan aan de geschiktheidseisen? • In welk geval mag een aanbieding worden aangevuld? • Mag inzage worden verschaft in aanbiedingen van andere inschrijvers? AK Advocaten is specialist op gebied van aanbestedingen, en staat zowel overheidsinstanties als inschrijvers bij. Onze specialisten op gebied van vastgoed en aanbestedingen adviseren en procederen indien noodzakelijk veelvuldig namens beide partijen. [conversiekader tekst=""]

Geschillen

Naast advisering op gebied van aanbestedingen staat AK Advocaten ook de aanbestedende diensten (zoals overheidsinstanties) en inschrijvers bij in geschillen (veelal in kort geding) die ontstaan naar aanleiding van aanbestedingsprocedures. Het betreft hier discussies over onder andere de geldigheid van de inschrijving, gebrekkige motivering van een gunningsbeslissing, onjuiste toepassing of uitleg van selectie of gunningscriteria. Wilt u meer weten over wat AK Advocaten voor u kan betekenen? Wij horen graag van u. Stuur ons een e-mail, of bel direct met een van onze advocaten. Neem contact op.  Vastgoedrecht