Huren en verhuren van een woning

Het huurrecht gaat over de rechten en plichten die de huurder en verhuurder ten opzichte van elkaar hebben voor het gebruik van de woning en de tegenprestatie, in de meeste gevallen een geldbedrag. Deze vloeien voort uit de wet, de huurovereenkomst en de rechtspraak. Huurovereenkomsten kunnen worden gesloten voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd. Een veelvoorkomend misverstand is dat pacht hetzelfde zou zijn als huur. Pachten heeft echter alleen betrekking op het gebruiken van een hoeve of los land voor bedrijfsmatige landbouw.

Problemen en discussies

Bij het huren en verhuren van een woning kunnen allerlei problemen en discussies ontstaan. Zo kan de huurprijs verkeerd worden berekend. De huurprijs van de woning moet volgens de Huurprijzenwet in overeenstemming zijn met de kwaliteit en grootte van de woning. Is de huurprijs te hoog, kan de huurder  in sommige gevallen de Huurcommissie verzoeken de prijs te verlagen. Renovatie en groot onderhoud kunnen ook een bron van discussie zijn. Als er dringende werkzaamheden aan de woning plaatsvinden, moet de huurder in veel gevallen verplicht medewerking verlenen. Renovatie en groot onderhoud kunnen leiden tot een huurverhoging en een (tijdelijke) verhuizing. De huurder kan weigeren de woning te verlaten. In dat geval heeft de verhuurder toestemming van de rechter nodig om de huurder te dwingen. De sectie Vastgoed van AK Advocaten kan in dergelijke gevallen adviseren en bijstand verlenen.

Huurovereenkomsten

Naast huurovereenkomsten voor bepaalde tijd en onbepaalde tijd zijn er voor het (ver)huren van woningen ook huurovereenkomsten naar zijn aard voor korte duur. Ook kan een leegstaande woning tijdelijk worden verhuurd op basis van de leegstandwet. Hiervoor moet een vergunning worden aangevraagd bij de gemeente.  De huurders van de woonruimte hebben dan geen recht op huurbescherming of huurprijsbescherming. Deze overeenkomsten worden bijvoorbeeld gebruikt voor de verhuur van sloopwoningen of tijdelijk leegstaande woningen. Het brengt wel risico’s met zich mee, aangezien de rechter achteraf kan oordelen dat het een 'normale' huurovereenkomst betreft. De huurder geniet dan alsnog de huurbescherming en de huurovereenkomst kan dan alleen op reguliere wijze worden beëindigd. De advocaten van AK Advocaten kunnen ervoor zorgen dat deze bijzondere huurovereenkomsten zorgvuldig wordt geformuleerd zodat problemen in de toekomst kunnen worden voorkomen. [conversiekader tekst=""]

Huurovereenkomst beëindigen

Huurovereenkomsten kunnen op verschillende manieren eindigen. Het is altijd mogelijk de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd op te zeggen als daarbij rekening wordt gehouden met de opzegtermijn en de eventuele wettelijke opzeggingsgronden. Een huurovereenkomst voor bepaalde tijd kan alleen tegen het einde van de huurtermijn worden opgezegd, met inachtneming van de opzegtermijn en de opzeggingsgronden. Bij opzegging door de verhuurder moet er sprake zijn van één van de volgende zes gronden: • de huurder gedraagt zich niet zoals een goed huurder betaamt; • er is sprake van ‘tussenhuur’ (de diplomatenclausule); • bij dringend eigen gebruik; • de huurder weigert een redelijk aanbod tot aangaan van een nieuwe huurovereenkomst; • de verwezenlijking van het bestemmingsplan; • er is sprake zijn van hospitahuur. De sectie Vastgoed van AK Advocaten kan u ondersteunen bij het opstellen van huurovereenkomsten, het opnemen van bedingen en het bepalen van de huurprijs. Ook als er sprake is van onderhoudsgebreken, renovaties, indeplaatsstelling en een eventueel faillissement van de (ver)huurder, kunnen wij u adviseren en bijstaan. AK Advocaten treedt op als huisadvocaat voor woningcorporaties en particuliere verhuurders. Wij staan ook huurders bij. Als u zich tijdig laat adviseren over de mogelijkheden in het geval van het huurrecht met betrekking tot woning, kunnen conflicten in de toekomst worden voorkomen. Neem contact op.  Vastgoedrecht