Koop en verkoop van onroerend goed

Koop en verkoop van onroerend goed (bijvoorbeeld een bedrijfspand of een woning) is voor veel particulieren en bedrijven een grote investering. Het is van belang om de koop of verkoop van onroerend goed, goed te laten verlopen en discussies liefst op voorhand al te voorkomen.

Kopen bedrijfspand

Als een onderneming voldoende reservekapitaal heeft, kan het voor de ondernemer interessant zijn om een bedrijfspand te kopen in plaats van te huren. Dit vormt namelijk een directe investering in het bedrijf. De eventuele waardestijging van het bedrijfspand op een toplocatie kan een geschikte manier zijn om het eigen vermogen van de onderneming te beschermen. Hoewel een ondernemer ervoor kan kiezen een nieuw bedrijfspand te laten bouwen, kan het belastingtechnisch interessant zijn een bedrijfspand ouder dan twee jaar te kopen. Bij de koop van een ouder bedrijfspand zijn er echter wel kosten voor de makelaar en notaris en de overdrachtsbelasting. Eventueel is het mogelijk om een bedrijfshypotheek bij de bank af te sluiten als een onderneming nu onvoldoende eigen vermogen heeft, maar wel in de groei is.

Ontbindende voorwaarde koop onroerend goed

Heeft de koper nog geen zekerheid over de financiering bij het opstellen van de schriftelijke overeenkomst, dan kan in de overeenkomst een ontbindende voorwaarde worden opgenomen. De koop komt dan niet tot stand als deze niet gefinancierd kan worden. Het is van belang dit goed vast te leggen en te onderbouwen met bewijzen. Doet u dit niet, dan kunt u worden gedwongen om het pand alsnog te kopen of een boete te betalen van (veelal) 10% van de waarde van het pand.

Kopen woning

De koop van een woning aan een particuliere koper moet altijd schriftelijk worden vastgelegd. Wordt de koop van een woning alleen mondeling afgesproken, dan is deze koop niet geldig. Zowel de verkoper als de koper van een woning kan dan stellen dat de mondelinge koopovereenkomst niet geldig is en er dus geen koop tot stand is gekomen. Na de ondertekening van de koopovereenkomst heeft de koper bedenktijd van drie dagen om af te zien van de koop. Ook bij het kopen van een woning geldt dat als de koper geen zekerheid heeft over de financiering, hij er verstandig aan doet om een ontbindende voorwaarde op te nemen in de koopovereenkomst. Doet hij dit niet, dan kan hij gedwongen om de woning alsnog te kopen of een boete te betalen.

Verkoop onroerend goed

Voor zowel verkoper als koper van onroerend goed is het van belang de verkoop van onroerend goed, zoals een woning of bedrijfspand, schriftelijk vast te leggen. Een mondelinge overeenkomst is niet geldig voor een woonhuis. De koper heeft bij het opstellen van de schriftelijke overeenkomst vaak nog geen zekerheid over de financiering. In vrijwel alle overeenkomsten wordt hiervoor een ontbindende voorwaarde opgenomen. Wordt u als verkoper van onroerend goed geconfronteerd met een koper die niet kan financieren, dan is het van belang om dit te verifiëren en de koper zo nodig in gebreke te stellen, en vervolgens de koopovereenkomst te ontbinden. Deze ingebrekestelling geldt als voorwaarde voor de eis dat de koper de contractueel vastgelegde boete moet betalen, die veelal 10% van de waarde van het onroerend goed bedraagt. Aangezien de rechter de ingebrekestelling kritisch beoordeelt, is het aan te raden hier juridisch advies over in te winnen. AK Advocaten helpt u graag verder. Bij kopen en verkopen van onroerende zaken is het belangrijk om de juiste vragen te stellen en de afspraken voor beide partijen goed vastleggen, om discussie zoveel mogelijk te voorkomen. Een bekend discussiepunt in de praktijk is bijvoorbeeld het verwijderen van asbest. De kosten van asbestverwijdering zorgen dan voor discussie over de geschiktheid van de woning en hetgeen de verkoper mocht verwachten. AK Advocaten adviseert u als koper of verkoper graag over uw juridische positie. Onze advocaten hebben veel ervaring met alles wat bij de koop en verkoop van onroerend goed komt kijken. Zo nodig kunnen wij voor u procederen. Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen? Wij horen graag van u. Neem contact op.  Vastgoedrecht