Milieurecht

Milieurecht omvat alle regels die zijn bedoeld om de fysieke leefomgeving te beschermen en alle milieuaspecten te reguleren. Daarbij kan gedacht worden aan regels met betrekking tot luchtkwaliteit, geluidhinder, bodemverontreiniging en het gebruik van afvalstoffen. Of u nu een klein bedrijf of een groot bedrijf bent, vroeg of laat zult u waarschijnlijk geconfronteerd worden met milieuregelgeving. AK Advocaten heeft ervaring met het begeleiden van onder meer omgevingsvergunningen (voorheen milieuvergunningen), milieueffectrapportages, bestemmingsplannen en handhavingstrajecten. Indien u als naastgelegen bedrijf wordt gehinderd in uw bedrijfsvoering als gevolg van bijvoorbeeld nieuwbouw in uw directe omgeving of als uw woongenot wordt aangetast, zijn onze gespecialiseerde advocaten er uiteraard ook om u te adviseren over regelgeving en procedures. Daarnaast heeft AK Advocaten veel ervaring met de Natuurbeschermingswet 1998, de Vogel- en Habitatrichtlijn en met de Flora- en faunawet. Met de Flora- en faunawet kunt u vaker te maken krijgen dan u op het eerste gezicht zou denken. Zo kunnen er bijvoorbeeld vleermuizen in een te slopen of te verbouwen gebouw zitten. Op basis van uitspraken die de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State deed in februari 2012 is het vaker dan voorheen noodzakelijk om een ontheffing aan te vragen bij het verstoren van beschermde diersoorten. Indien u twijfelt over de te nemen stappen of de juiste handelswijze bij het (mogelijk) verstoren van beschermde diersoorten, kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Wij onderhouden nauw contact met ervaren ecologen, zodat wij u in samenspraak met de ecologen altijd van het beste juridische en ecologische advies kunnen voorzien. Milieurecht is een rechtsgebied dat vaak verandert en constant in beweging is. Het is daarom van belang om een advocaat te hebben die op de hoogte is van de meest recente wet- en regelgeving en rechtspraak. De advocaten van AK Advocaten houden alle actualiteiten en jurisprudentie nauwlettend in de gaten. Mocht een procedure bij de rechter onvermijdbaar blijken, dan loont onze zeer ruime proceservaring, onder meer bij de Afdeling Bestuursrechtspraak bij de Raad van State. Neem contact op.  Vastgoedrecht