Planschade

Een specifieke vorm van nadeelcompensatie is de vergoeding voor planschade. U heeft mogelijk recht op nadeelcompensatie voor planschade die u lijdt als gevolg van een rechtmatig genomen besluit.

Planschade

Als u door een planologische wijziging op uw perceel of een perceel in uw buurt wordt benadeeld, kunt u een schadevergoeding voor planschade vragen bij het college van B&W. Bijvoorbeeld als een woontoren tegenover uw woning mogelijk wordt gemaakt (indirecte planschade) of als uw agrarische grond de bestemming natuur krijgt, waardoor u in uw landbouwmogelijkheden wordt beknot (directe planschade), kunt u recht hebben op een planschadevergoeding in de vorm van nadeelcompensatie.

Hoogte schadevergoeding planschade

Niet alle planschade wordt vergoed. Schade die wordt geacht binnen het ‘normaal maatschappelijk risico’ te vallen komt voor uw rekening. In ieder geval komt een schadebedrag gelijk aan twee procent van de waarde van uw woning voor uw rekening. Dit betekent dat wanneer u een huis heeft ter waarde van 400.000 euro, u alleen het bedrag boven 8.000 euro vergoed kunt krijgen. Een verzoek om planschadevergoeding moet worden ingediend binnen 5 jaar na onherroepelijk worden van het bestemmingsplan. Het is dan ook van groot belang om planologische wijzigingen bij u in de buurt op de voet te volgen en tijdig een verzoek om planschadevergoeding in te dienen, als u schade lijdt. Bij planschade spelen nog vele andere zaken, zoals voorzienbaarheid, actieve en passieve risico-aanvaarding, overgangsrecht en de kapitalisatiefactor. Gezien de aanzienlijke financiële belangen die er vaak mee gemoeid zijn en de specifieke kennis die vereist is, is het verstandig om tijdig deskundig advies in te winnen bij een advocaat. AKs Advocaten is gespecialiseerd in planschade en het verkrijgen van een eventuele nadeelcompensatie. Heeft u schade geleden door een planologische wijziging, dan adviseren wij u graag over de te nemen stappen. Meer weten over wat AK Advocaten voor u kan betekenen? Stuur ons een e-mail of bel voor meer informatie. Wij horen graag van u! Neem contact op.  Vastgoedrecht