Samenwerking vastgoedprojecten

Met het ontwikkelen van vastgoedprojecten zijn grote bedragen gemoeid. Vaak zo groot dat het nagenoeg onmogelijk is voor een enkele partij om dit op te brengen. Daarnaast kan het een goed idee zijn om risico’s voor het aangaan van vastgoedprojecten te spreiden. Om deze redenen zijn er verschillende vormen van samenwerking mogelijk tussen private en publieke partijen. De drie meest voorkomende vormen van samenwerking in vastgoedprojecten zijn design & build, publiek-private samenwerking en projectontwikkelingsovereenkomsten.

Design & Build

Bij de constructie design & build wordt het ontwerp en de uitvoering van het project integraal aan één partij uitbesteed binnen één contract. De opdrachtgever, bijvoorbeeld een gemeente of schoolbestuur, blijft in dit geval zelf financier en exploitant. Hij is verantwoordelijk voor het onderhoud en de technische instandhouding van het gebouw. De betrokken partijen in de samenwerkingsvorm design & build werken gezamenlijk en tegelijkertijd aan hetzelfde overkoepelende doel. Het voordeel van design & build is dat er minder tussentijdse overdracht van informatie en tussenfasen met nieuwe contracteringen en aanbestedingen nodig zijn. AK Advocaten kan u adviseren, vertegenwoordigen en uw belangen behartigen om middels een design & build-constructie het optimale resultaat te behalen.

Publiek-Private Samenwerking (PPS)

Bij publiek-private samenwerking is sprake van een langdurige samenwerking – vaak 20 of 30 jaar – tussen overheid en bedrijven bij vastgoedprojecten. De overheid besteedt het ontwerp, de bouw en het onderhoud uit aan een opdrachtnemer, vaak een consortium van verschillende partijen. De meest voorkomende vorm van PPS is Design, Build, Finance, Maintain en Operate (DBFMO). Al deze onderdelen vormen samen één project en worden in één contract door de overheid als opdrachtgever aan de opdrachtnemer overgedragen. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de financiering van het project en hij krijgt periodiek betaald voor de geleverde prestaties of diensten door de overheid. Bij een samenwerkingsvorm als PPS is een hoogwaardige juridische begeleiding van groot belang, aangezien hier veel bijzondere aspecten en risico’s aan kleven. De vastgoedspecialisten van AK Advocaten hebben oog voor uw belang bij de keuze voor een samenwerkingsvorm. Wij kunnen de kansen en valkuilen van de diverse samenwerkingsvormen, waaronder DBFMO, voor u inzichtelijk maken en u hierover adviseren.

Projectontwikkelingsovereenkomsten

Naast de constructies van Design & Build en de PPS, in het bijzonder de DBFMO, zijn er ook nog vele andere samenwerkingsvormen van vastgoedprojecten die kunnen worden vastgelegd in een overeenkomst. Bij het ontwikkelen van een vastgoedproject is het, vanwege de grote belangen die in het geding zijn, van belang dat afspraken tussen de partijen in een zo vroeg mogelijk stadium worden geformuleerd en vastgelegd. Goed contract vooraf voorkomt onnodige discussie achteraf. Onze vastgoedadvocaten zijn in detail bekend met de verschillende samenwerkingsvormen. Daarbij gaat het niet alleen om het vastleggen van afspraken tussen private partijen, maar ook die met de (semi-)overheid, zoals de gemeente. Wij hebben ook specifieke kennis van en ervaring met de advisering van zorginstellingen en de markt die zij bedienen. Denk daarbij aan de ontwikkeling van woonzorgcorporaties. Zo nodig procederen wij over bouwgeschillen. Tot slot kan niet bij alle projecten gebruik worden gemaakt van één van de bovengenoemde samenwerkingsvormen, omdat het project (Europees) aanbesteedt dient te worden. Ook voor dit specialistische vakgebied geldt dat wij het proces van begin tot eind vakkundig en accuraat kunnen begeleiden en u van gedegen advies kunnen voorzien. Neem contact op.  Vastgoedrecht