Bouwrecht

Bouwprojecten zijn meestal veelomvattend en ingewikkeld. Er zijn veel verschillende partijen bij betrokken, de belangen zijn groot, de regels complex. Om discussie en conflicten achteraf te voorkomen is het van belang om voor aanvang van een project duidelijke afspraken te maken en deze goed vast te leggen.

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Naar verwachting treedt op 1 januari 2024 -tegelijk met de Omgevingswet- de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. Deze wet heeft grote gevolgen voor opdrachtgevers en aannemers. Zo moeten opdrachtgevers straks een kwaliteitsborger aanwijzen die toezicht zal houden op de totstandkoming van het bouwwerk. Ook zal de opdrachtgever een kwaliteitsborgingsinstrument moeten uitkiezen. Aannemers krijgen onder meer te maken met een verhoogde aansprakelijkheid en zwaardere waarschuwingsplicht.

Met de bekendmaking van het inwerkingtredingsbesluit op 13 april 2022 traden enkele artikelen van de Wet en het Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen op 22 april 2022 in werking. Dit wil nog niet zeggen dat nu al voor bouwactiviteiten onder gevolgklasse 1 een bouwmelding moet worden gedaan en een kwaliteitsborger moet worden ingeschakeld. Dat gebeurt -volgens de huidige planning- pas vanaf 1 januari 2024. Wel is het belangrijk om bij het opstellen van nieuwe aannemingsovereenkomsten alvast te anticiperen op de volledige inwerkingtreding van de Wkb.

De specialisten van Asselbergs & Klinkhamer Advocaten zijn goed ingevoerd in de wijzigingen die de Wkb met zich meebrengt. Wij vertellen u er graag meer over.

Ik wil hier meer over weten

''Bij bouwprojecten zijn veel verschillende partijen bij betrokken. De belangen zijn groot en de regels complex.''

De sectie Vastgoedrecht van AK

De sectie Vastgoed van Asselbergs & Klinkhamer Advocaten is specialist op gebied van bouwrecht. Onze advocaten staan onder meer aannemers bij, van klein tot heel groot. Daarnaast werken we voor projectontwikkelaars, opdrachtgevers, constructeurs en architecten.

We zijn bekend met de verantwoordelijkheden, problemen en uitdagingen waarmee deze partijen dagelijks worden geconfronteerd. Daarom zijn we in staat om adequate en efficiƫnte oplossingen te bieden, rekening houdend met ieders rol. Indien gewenst kunnen we een bouwproject van A tot Z begeleiden, van de onderhandelingen en het opstellen van de contracten tot de afwikkeling van eventuele juridische geschillen.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

  • advies over projectontwikkeling
  • advies over en het opstellen van exploitatie en- samenwerkingsovereenkomsten
  • advies over en het opstellen van aannemings-, onderaannemings- en back-to-back overeenkomsten
  • advies over de in de bouw gebruikelijke voorwaarden en regelingen zoals de UAV, de UAV-GC, AVA, DNR, STABU en RAW
  • advies over aanbestedingen
  • geschillen over bouwtijdsoverschrijding, meer- en minderwerk, gebreken en het retentierecht

Onze sectie heeft ruime ervaring met de verschillende procedures binnen het bouwrecht, zowel bij de rechtbank als bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

Direct juridisch advies?

Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen? Wij horen graag van u.

Ik ga contact opnemen