Asselbergs-Klinkhamer
Juridisch advies nodig? Maak een afspraak

Bouwrecht

Bij de bouw van een pand zijn vaak veel partijen betrokken en kan helaas veel misgaan. Deze problemen kunnen uiteenlopen van een lekkende dakkapel tot constructiefouten aan een appartementencomplex. Daarnaast kan de onderaannemer failliet gaan, kan vertraging bij de bouw optreden, grondstofprijzen kunnen oplopen of meerwerk (en meerkosten) levert mogelijk discussie op. Ook kunnen discussies ontstaan met buren over de bouwplannen of de omgevingsvergunning.  Er zijn veel problemen denkbaar die ook juridische consequenties hebben. Het is van belang om tijdig een advocaat te raadplegen, omdat in veel gevallen snel moet worden gehandeld. Zo kan een ingebrekestelling noodzakelijk zijn, een aannemer moet soms gebruik maken van het retentierecht en in het uiterste geval moet een kort geding-procedure gestart worden.

Begeleiden bouwproject

Het bouwcontractenrecht heeft zich ontwikkeld van een meer traditionele vorm naar een geïntegreerde vorm, waarin architecten en aannemers gezamenlijk de wens van de opdrachtgever omzetten in bouwwerk. Asselbergs & Klinkhamer Advocaten staat onder meer aannemers, projectontwikkelaars, opdrachtgevers en architecten bij. Wij kunnen een bouwproject begeleiden vanaf de onderhandelingen en het opstellen van een contract tot en met de oplevering en, zo nodig, in eventuele juridische geschillen. Wij adviseren en procederen over onderwerpen die voor, tijdens of na de bouw een rol kunnen spelen. Het gaat dan bijvoorbeeld om aanbestedingen, staatssteun, diverse soorten bouwcontracten en verborgen gebreken. Asselbergs & Klinkhamer Advocaten is bekend met al deze problemen én kan hiervoor ook adequate en efficiënte oplossingen bieden.

Heeft u een vraag?Binnen 48 uur antwoord
Stel uw vraag hier

Onze advocaten zijn thuis in alle standaardvoorwaarden voor de bouw en zij hebben vele procedures bij rechtbanken en de Raad van Arbitrage op hun naam staan. Een arbitragezaak vergt een heel eigen aanpak en wij kunnen u adviseren welke weg het beste bewandeld kan worden om de zaak voor u zo gunstig mogelijk op te lossen. Onze advocaten hebben daarnaast ook kennis van en ervaring met de regulering van bouw door de overheid door middel van bijvoorbeeld gebiedsontwikkeling, ruimtelijk omgevingsrecht, aanbestedingsrecht en het milieurecht.

Heeft u een probleem met uw opdrachtgever of heeft u problemen met een aannemer, neemt u dan contact op met de in bouwrechtspecialisten van Asselbergs & Klinkhamer Advocaten.

Neem contact op. 

Vastgoedrecht