Asselbergs & Klinkhamer
gaat zorgvuldig met uw privacy om.

Onze website maakt gebruik van cookies. Deze cookies zijn er om de website goed te laten functioneren en om statistieken te verzamelen aan de hand waarvan de website kan worden verbeterd.

Onze website maakt gebruik van cookies. Deze cookies zijn er om de website goed te laten functioneren en om statistieken op te halen om de website beter te maken.

Asselbergs-Klinkhamer
Juridisch advies nodig? Maak een afspraak

Burenrecht

Het burenrecht houdt zich bezig met conflicten tussen buren. Deze conflicten tussen buren kunnen onder andere te maken hebben met bomen, struiken en het gebruik van elkaars grond.

In het Burgerlijk Wetboek is een aparte titel opgenomen die de onderlinge verplichtingen en bevoegdheden van de eigenaars van buurpercelen regelt, het burenrecht. Denk bij burenrecht aan regels over bijvoorbeeld hinder, waterloop, beplanting, vensters en balkons, overbouw, ladderrecht en noodweg. In de praktijk kan van deze regels van burenrecht worden afgeweken. Bij voorkeur wordt deze afwijking schriftelijk vastgelegd, zodat hierover geen discussie kan ontstaan in de toekomst.

Erfafscheiding

Verder spelen tussen buren met enige regelmaat geschillen over de loop van de erfgrens en de bijbehorende erfafscheiding. De erfafscheiding is de afscheiding van twee percelen grond en deze kan benadrukt worden door het plaatsen van bijvoorbeeld een heg, een hek, een schutting of een rij bomen. De erfgrens kan wijzigen als een bezitter twintig jaar lang bezit heeft van een stuk grond, bijvoorbeeld door het met een erfafscheiding bij het eigen perceel te betrekken. De oorspronkelijk eigenaar kan dan niet meer de verwijdering van de erfafscheiding vorderen en de bezitter wordt eigenaar door verjaring. Dit geldt echter niet als de grond werd gebruikt op basis van een titel, zoals bruikleen of huur, omdat dan duidelijk is dat de gebruiker de grond voor een ander houdt.

Erfdienstbaarheden

Ook kunnen erfdienstbaarheden een punt van discussie vormen. Praktisch gezien betekent een erfdienstbaarheid dat de eigenaar van het ene erf iets moet toelaten dat de andere eigenaar van het andere erf doet. Het kan ook zo zijn dat de eigenaar van het ene erf iets niet moet doen. Het gaat dus om dulden of nalaten.

Soms bestaan tussen erven nog erfdienstbaarheden die tientallen tot zelfs meer dan honderd jaar oud zijn. Dit kan een recht van overpad zijn, de meest voorkomende vorm van erfdienstbaarheid. Een ander voorbeeld van een erfdienstbaarheid is de erfdienstbaarheid van vrij uitzicht. Als de erfdienstbaarheid onredelijk bezwarend voor de eigenaar van het dienende erf is, kan hij vragen om wijziging of opheffing. Daarnaast kan worden gevorderd dat de erfdienstbaarheid op de minst bezwarende wijze wordt uitgeoefend. Het komt ook voor dat nieuwe erfdienstbaarheden ontstaan door verjaring of dat nieuwe erfdienstbaarheden moeten worden gevestigd.

Mocht u problemen hebben met uw buren, dan voorzien wij u graag van juridisch advies over burenrecht. Uiteraard houden wij de toekomstige burenrelatie in het oog, maar zo nodig procederen wij ook in burenconflicten. Indien u de voorkeur heeft om het conflict met de buren onderling en in goed overleg op te lossen, dan biedt Asselbergs & Klinkhamer Advocaten gecertificeerde mediators die u en uw buren kunnen begeleiden bij het zoeken naar een oplossing die voor beide partijen acceptabel is.

Neem contact op.

Vastgoedrecht