Huren en verhuren

Het huurrecht gaat over de rechten en plichten van huurders en verhuurders. De vastgoedspecialisten van AK Advocaten hebben veel ervaring binnen dit complexe rechtsgebied. Wij helpen u graag!

Op deze pagina leest u meer over het huurrecht, de verhuur van bedrijfsruimte en de verhuur van woonruimte.

Ik wil hier meer over weten

Huurrecht

Binnen het huurrecht kennen we verschillende regels voor verschillende vormen van (ver)huur. Zo gelden voor de (ver)huur van woningen, kantoren en winkels andere regels op het gebied van prijswijzigingen, de looptijd van de overeenkomst, opzegmogelijkheden en ontruimingsbescherming. Veel van die regels zijn bovendien van dwingend recht. Dit betekent dat partijen in een huurovereenkomst niet van deze regels mogen afwijken. Dit alles maakt het huurrecht complex. Als u met huur te maken krijgt is het dus belangrijk vooraf advies in te winnen. Daarmee kunt u conflicten in de toekomst voorkomen.

Verhuur bedrijfsruimte

Als het gaat om de (ver)huur van bedrijfsruimte, maken we onderscheid tussen twee soorten bedrijfsruimtes:

Middenstandsbedrijfsruimte

Als u een horecapand, winkelpand of hotel (ver)huurt spreken we van de (ver)huur van winkelruimte of middenstandsbedrijfsruimte. Bij dit type (ver)huur gaat het meestal om bedrijfsruimtes die toegankelijk zijn voor publiek. We noemen dit ook wel 290-bedrijfsruimtes, omdat de (ver)huur van deze ruimtes valt onder artikel 7:290 van het Burgerlijk Wetboek.

Voor de verhuur van middenstandsbedrijfsruimte gelden strenge regels, en huurders van dit type ruimte genieten veel bescherming. Dat komt onder meer omdat deze huurders vaak veel moeten investeren en voor hun inkomsten erg afhankelijk zijn van hun vestigingsplaats. Zij kunnen dus niet zomaar verhuizen.

Overige bedrijfsruimte

Als u een andere ruimte huurt dan een middenstandsbedrijfsruimte, huurt u ‘overige bedrijfsruimte’. Denk hierbij aan een fabriek, kantoor, praktijkruimte, bioscoop, showroom, bank, ziekenhuis of een groothandelsbedrijf. We spreken ook wel van 230-bedrijfsruimtes, omdat deze ruimtes vallen onder artikel 7:230 van het Burgerlijk Wetboek.

Voor de verhuur van deze ruimtes gelden minder strenge regels dan voor de verhuur van middenstandsbedrijfsruimtes. Partijen hebben daardoor meer ruimte om het huurcontract zelf vorm te geven.

Pacht

Een pachtovereenkomst lijkt op een huurovereenkomst. Een veelvoorkomend misverstand is dan ook dat pacht hetzelfde zou zijn als huur. Maar dat is niet het geval. Een pachtovereenkomst heeft alleen betrekking op het gebruik van een hoeve of los land voor bedrijfsmatige landbouw, terwijl huur op veel meer situaties ziet.

Binnen het pachtrecht gelden strenge regels van dwingend recht, onder meer ten aanzien van de looptijd van de overeenkomst, pachtprijzen en de beëindiging van de overeenkomst.

bestemmingsplan woningen categorie

''Als u met huur te maken krijgt, is het belangrijk vooraf advies in te winnen. Daarmee kunt u conflicten in de toekomst voorkomen.''

Verhuur woonruimte

Huurders van woonruimte hebben veel huurbescherming. In een huurcontract van een woning kan niet of nauwelijks van de wet worden afgeweken, met name op het gebied van huurprijs, huurtermijnen, het onderhoud van de woning en de wijze van beëindiging van de overeenkomst.

De sectie Vastgoedrecht van AK

De sectie Vastgoed van AK Advocaten is gespecialiseerd in het huurrecht en staat zowel verhuurders als huurders bij. Wij treden onder meer op als huisadvocaat voor verschillende woningcorporaties en (particuliere) investeerders. U kunt onder meer bij ons terecht voor/bij:

  • het opstellen van huurcontracten en algemene voorwaarden
  • het bepalen van de huurprijs
  • het opstellen van pachtcontracten en geschillen over pacht
  • de beëindiging van huur- en pachtcontracten
  • een faillissement van de huurder of verhuurder
  • indeplaatsstelling
  • geschillen over onderhoud en renovatie, gebreken, huurprijswijzigingen, huurachterstanden en onderhuur

Daarnaast hebben onze specialisten veel ervaring met (psychische) overlastzaken en ontruimingsprocedures.

Direct juridisch advies over huren en verhuren?

De vastgoedspecialisten van AK Advocaten hebben veel ervaring op het gebied van huurrecht. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Ik ga contact opnemen