Vastgoedrecht

Huren en verhuren

Het huurrecht gaat over de rechten en de plichten van zowel verhuurders als huurders. De vastgoedspecialisten van Asselbergs & Klinkhamer Advocaten hebben ruime ervaring op het gebied van huurrecht en helpen u graag!

Huren en verhuren

Het huurrecht ziet op het huren en verhuren van onroerend goed. Het huurrecht gaat over de rechten en plichten die de huurder en verhuurder ten opzichte van elkaar hebben voor het gebruik van het gehuurde en de tegenprestatie, in de meeste gevallen een geldbedrag.

Deze vloeien voort uit de wet, de huurovereenkomst en de rechtspraak.

Verschil pacht en huur

Een veelvoorkomend misverstand is dat pacht hetzelfde zou zijn als huur. Pachten heeft echter alleen betrekking op het gebruiken van een hoeve of los land voor bedrijfsmatige landbouw, terwijl huur op veel meer situaties ziet.

De sectie Vastgoedrecht van AK

De sectie Vastgoed van Asselbergs & Klinkhamer Advocaten kan u ondersteunen bij het opstellen van huurovereenkomsten, het opnemen van bedingen en het bepalen van de huurprijs. Ook als er sprake is van onderhoudsgebreken, renovaties, indeplaatsstelling en een eventueel faillissement van de (ver)huurder, kunnen wij u adviseren en bijstaan.

Asselbergs & Klinkhamer Advocaten treedt op als huisadvocaat voor woningcorporaties en particuliere verhuurders. Wij staan ook huurders bij. Als u zich tijdig laat adviseren over de mogelijkheden in het geval van het huurrecht kunnen conflicten in de toekomst worden voorkomen.

Alles over het huren en verhuren van een:

Een middenstandsbedrijfsruimte (ook wel de 290-bedrijfsruimte) is een pand dat publiek toegankelijk is en waar een product of dienst geleverd wordt. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een:

 • Winkel;
 • Restaurant;
 • Hotel of
 • Camping.

Beëindiging huurovereenkomst middenstandsbedrijfsruimte

De huurovereenkomst van een middenstandsbedrijfsruimte kan worden beëindigd met wederzijds goedvinden. Als er geen sprake is van wederzijds goedvinden, liggen de zaken anders dan bij bijvoorbeeld de (ver)huur van een woning.

De huurder van de bedrijfsruimte is in principe tien jaar van huurrecht verzekerd, meestal opgesplitst in twee termijnen van vijf jaar.

De huurder kan dan na vijf jaar opzeggen, maar de verhuurder kan alleen na vijf jaar opzeggen via de rechter als de huurder zich niet als een goede huurder heeft gedragen of als de verhuurder het pand zelf dringend voor langere termijn nodig heeft. De opzegtermijn is minimaal een jaar voordat de huurtermijn is verstreken.

Na tien jaar zijn de opzegmogelijkheden voor de verhuurder ruimer.

Indeplaatsstelling

Vanwege deze lange termijnen is het mogelijk om een indeplaatsstelling te regelen. Dit houdt in dat de nieuwe huurder in de plaats komt van de huurder die de huurovereenkomst was aangegaan bij de verkoop van het bedrijf.

Wij helpen u graag bij het huren of verhuren van een middenstandsbedrijfsruimte

Wilt u meer informatie over het (ver)huren van:

 • De middenstandbedrijfsruimte en eventuele problemen die hierbij komen kijken;
 • Het beëindigen van de huurovereenkomst en/of
 • Een indeplaatsstelling?

Dan bent u bij Asselbergs & Klinkhamer Advocaten aan het goede adres.

Een overige bedrijfsruimte (ook wel de 230a-bedrijfsruimte) is iedere gebouwde onroerende zaak die geen middenstandsbedrijfsruime of woonruimte is. Denk hierbij aan een:

 • Kantoorruimte,
 • Fabrieksruimte of
 • Loods.

Huurtermijn overige bedrijfsruimte

De termijn van huren is vrij en partijen kunnen een termijn voor bepaalde of onbepaalde tijd overeenkomen.

Het is dan ook raadzaam om u door Asselbergs & Klinkhamer Advocaten te laten adviseren over de voor- en nadelen die aan deze keuze verbonden zijn.

Ontruimingsbescherming

De enige bescherming die de huurder na een rechtsgeldige opzegging van de huurovereenkomst heeft, is de ontruimingsbescherming. Dit houdt in dat de huurder de gehuurde ruimte in de twee maanden nadat de ontruiming aan de huurder is gemeld, nog niet hoeft te ontruimen.

In deze twee maanden kan de huurder de rechter verzoeken om de termijn te verlengen. Als de huurder dit doet hoeft hij of zij niet te ontruimen zolang de rechter nog geen besluit heeft genomen.

De rechter weegt de belangen van de verhuurder en de huurder tegen elkaar af en kan tot driemaal toe de opzegtermijn met een jaar verlengen.

Het is dus belangrijk u bij te laten staan door een specialist, zodat uw belang goed wordt vertegenwoordigd.

Wij helpen u graag bij het huren of verhuren van overige bedrijfsruimte

De vastgoedspecialisten van Asselbergs & Klinkhamer Advocaten hebben ruime ervaring op dit gebied. Zij kunnen eventueel ook als mediator optreden zodat een gang naar de rechter mogelijk vermeden kan worden.

Bij het huren en verhuren van een woning kunnen allerlei problemen en discussies ontstaan. Zo kan:

 1. De huurprijs verkeerd worden berekend;
 2. Renovatie en groot onderhoud een bron van discussie zijn en
 3. De huurder weigeren de woning te verlaten.

De sectie Vastgoed van Asselbergs & Klinkhamer Advocaten kan in dergelijke gevallen adviseren en bijstand verlenen.

Huurovereenkomsten

Naast huurovereenkomsten voor bepaalde tijd en onbepaalde tijd zijn er voor het (ver)huren van woningen ook huurovereenkomsten naar zijn aard voor korte duur.

Verhuur op basis van de leegstandswet

Ook kan een leegstaande woning tijdelijk worden verhuurd op basis van de leegstandwet. Hiervoor moet een vergunning worden aangevraagd bij de gemeente. Deze overeenkomsten worden bijvoorbeeld gebruikt voor de verhuur van sloopwoningen of tijdelijk leegstaande woningen.

De huurders van deze woonruimtes hebben geen recht op huurbescherming of huurprijsbescherming. De rechter kan echter achteraf alsnog oordelen dat het een ‘normale’ huurovereenkomst betreft. De huurder geniet dan alsnog de huurbescherming en de huurovereenkomst kan dan alleen op reguliere wijze worden beëindigd.

De advocaten van Asselbergs & Klinkhamer Advocaten kunnen ervoor zorgen dat deze bijzondere huurovereenkomsten zorgvuldig wordt geformuleerd. Zo kunnen problemen in de toekomst worden voorkomen.

Huurovereenkomst beëindigen

Huurovereenkomsten kunnen op verschillende manieren eindigen.

 1. Het is altijd mogelijk de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd op te zeggen als daarbij rekening wordt gehouden met de opzegtermijn en de eventuele wettelijke opzeggingsgronden.
 2. Een huurovereenkomst voor bepaalde tijd kan alleen tegen het einde van de huurtermijn worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn en de opzeggingsgronden.
 3. Bij opzegging door de verhuurder moet er sprake zijn van één van de volgende zes gronden:
  • De huurder gedraagt zich niet zoals een goed huurder betaamt;
  • Er is sprake van ‘tussenhuur’ (de diplomatenclausule);
  • Bij dringend eigen gebruik;
  • De huurder weigert een redelijk aanbod tot aangaan van een nieuwe huurovereenkomst;
  • De verwezenlijking van het bestemmingsplan;
  • Er is sprake zijn van hospitahuur.

Direct juridisch advies?

De vastgoedspecialisten van Asselbergs & Klinkhamer Advocaten hebben ruime ervaring op het gebied van huurrecht. Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen?