Vastgoedrecht

Koop en verkoop

Onroerend goed kopen of verkopen? Wij zorgen dat dit goed verloopt!

Onroerend goed kopen of verkopen? Wij zorgen dat dit goed verloopt!

Het kopen of verkopen van onroerend goed vraagt om een grote investering. Of het nou om het kopen van een bedrijfspand- of om een particuliere woning gaat: het is van belang dat dit goed verloopt.

Bij kopen en verkopen van onroerende zaken is het belangrijk om de juiste vragen te stellen en de afspraken voor beide partijen goed vastleggen, om discussie zoveel mogelijk te voorkomen.

Punten waar nogal eens discussie over ontstaat, zijn bijvoorbeeld:

De advocaten van de sectie vastgoed van Asselbergs & Klinkhamer Advocaten helpen u graag bij het kopen of verkopen van uw onroerend goed.

Als een onderneming voldoende reservekapitaal heeft, kan het interessant zijn om een bedrijfspand te kopen in plaats van een bedrijfsruimte te huren. Dit heeft een aantal voordelen:

  • De aankoop van een bedrijfspand vormt een directe investering in het bedrijf;
  • De eventuele waardestijging van het bedrijfspand op een toplocatie kan een geschikte manier zijn om het eigen vermogen van de onderneming te beschermen;
  • Hoewel het mogelijk is om een nieuw bedrijfspand te laten bouwen, kan het belastingtechnisch interessant zijn om een bedrijfspand ouder dan twee jaar te kopen.

Let op dat er bij de aankoop van een bedrijfspand kosten gemaakt moeten worden voor de makelaar en notaris en de overdrachtsbelasting.

“Onvoldoende eigen vermogen om een bedrijfspand te kopen, maar wel aan het groeien? Dan biedt het afsluiten van een bedrijfshypotheek bij de bank mogelijk uitkomst.”

Ontbindende voorwaarde koop onroerend goed

Heeft de koper nog geen zekerheid over de financiering bij het opstellen van de schriftelijke overeenkomst, dan kan in de overeenkomst een ontbindende voorwaarde worden opgenomen. De koop komt dan niet tot stand als deze niet gefinancierd kan worden.

Het is van belang dit goed vast te leggen en te onderbouwen met bewijzen. Doet u dit niet, dan kunt u worden gedwongen om het pand alsnog te kopen of een boete te betalen van (veelal) 10% van de waarde van het pand.

De koop van een woning aan een particuliere koper moet altijd schriftelijk worden vastgelegd. Na de ondertekening van de koopovereenkomst heeft de koper bedenktijd van drie dagen om af te zien van de koop.

Mondelinge overeenkomst niet geldig bij het kopen van een huis

Wordt de koop van een woning alleen mondeling afgesproken, dan is deze koop niet rechtsgeldig. Zowel de verkoper als de koper van een woning kan dan stellen dat de mondelinge koopovereenkomst niet geldig is en er dus geen koop tot stand is gekomen.

Ontbindende voorwaarde financiering

Bij het kopen van een woning geldt dat als de koper geen zekerheid heeft over de financiering, hij er verstandig aan doet om een ontbindende voorwaarde op te nemen in de koopovereenkomst. Doet hij dit niet, dan kan hij gedwongen om de woning alsnog te kopen of een boete te betalen.

Voor verkopers van onroerend goed is het van belang de verkoop van onroerend goed, zoals een woning of bedrijfspand, schriftelijk vast te leggen. Een mondelinge overeenkomst is niet geldig voor een woonhuis.

Wordt u als verkoper van onroerend goed geconfronteerd met een koper die niet kan financieren, dan is het van belang om dit te verifiëren en de koper zo nodig in gebreke te stellen. In vrijwel alle koopovereenkomsten wordt een ontbindende voorwaarde voor financiering opgenomen. Na eventuele ingebrekestelling van de koper kunt u de koopovereenkomst ontbinden.

De ingebrekestelling geldt als voorwaarde voor de eis dat de koper de contractueel vastgelegde boete moet betalen, die veelal 10% van de waarde van het onroerend goed bedraagt.

Aangezien de rechter de ingebrekestelling kritisch beoordeelt, is het aan te raden hier juridisch advies over in te winnen. Asselbergs & Klinkhamer Advocaten helpt u graag verder.

Wij staan u graag bij in het kopen en verkopen van onroerend goed

Asselbergs & Klinkhamer Advocaten adviseert u als koper of verkoper graag over uw juridische positie. Onze advocaten hebben veel ervaring met alles wat bij de koop en verkoop van onroerend goed komt kijken. Zo nodig kunnen wij voor u procederen.

Direct juridisch advies?

Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen? Wij horen graag van u.