Dood of zwaar lichamelijk letsel door schuld (artikel 6 WVW)

Een van de meest veelbesproken wetsartikelen in het verkeersstrafrecht is artikel 6 Wegenverkeerswet (WVW) 1994. Dit artikel verbiedt het iedere verkeersdeelnemer om zich zodanig te gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval plaatsvindt waardoor een ander wordt gedood of zwaar lichamelijk letsel wordt toegebracht. Op deze pagina vindt u meer informatie over artikel 6 WVW.

Artikel 6 Wegenverkeerswet

Een overtreding van artikel 6 WVW wordt als een misdrijf beoordeeld. Er moet dan ook sprake zijn van een ernstige mate van ongeoorloofd verkeersgedrag. In juridische zin moet minimaal sprake zijn van aanmerkelijke schuld. Er moet dus sprake zijn van meer dan een eenvoudige verkeersfout.

Het gaat vaak om ernstig verwijtbaar gedrag op de weg. Dat varieert van roekeloos rijgedrag tot een aanmerkelijke mate van onvoorzichtigheid of onoplettendheid. Denk aan het veroorzaken van een ongeval waarbij de bestuurder onder invloed van alcohol verkeert. Of wanneer er sprake is van een aanzienlijke snelheidsovertreding, bumperkleven, gevaarlijk inhalen of op de andere weghelft terechtkomen.

Schuldvraag artikel 6 WVW

Regelmatig vinden in de rechtszaal hevige discussies plaats over de vraag of wel of niet sprake is van artikel 6 WVW. Hierbij staat de schuldvraag centraal. Bijvoorbeeld in gevallen waarin sprake is van een dodehoekongeval of verkeerssituaties waarbij een voertuig op de andere weghelft terecht komt. De ernst van het gevolg levert nog geen schuld in de zin van artikel 6 WVW op. De rechtbank zal moeten vaststellen dat een verkeersdeelnemer de wettelijke vereiste aanmerkelijke mate van schuld heeft aan het veroorzaken van het verkeersongeval. Kan de rechtbank dat niet vaststellen, dan kan de verdachte niet voor dit misdrijf veroordeeld worden. Soms is het dan wel mogelijk om een verdachte te veroordelen voor een overtreding van artikel 5 WVW (het veroorzaken van hinder of gevaar op de weg) dan wel overtreding van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990).

Juridische bijstand bij veroorzaken verkeersongeval

De juridische beoordeling van verkeersongevallen met ernstige afloop is erg belangrijk. Afhankelijk van de mate van schuld kunnen namelijk forse straffen opgelegd worden. Deze straffen variƫren van een gevangenisstraf tot een werkstraf, gecombineerd met een (langdurige) ontzegging van de rijbevoegdheid. Goede juridische bijstand is voor een verdachte dus erg belangrijk. Neem contact op met de sectie verkeersstrafrecht van AK voor meer informatie.

Meer weten?

Lees alles over verkeerstrafrecht!

Bekijk de pagina