Doorrijden na ongeval (artikel 7 WVW)

Iemand die bij een ongeval betrokken is of een ongeval heeft veroorzaakt, mag de plaats van het ongeval niet verlaten. De betrokkene of veroorzaker dient eerst zijn identiteit en die van het voertuig (meestal het kenteken) kenbaar te maken. Dit geldt in alle gevallen waarin hij of zij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat een ander is gedood of letsel of schade is toegebracht. Dit bepaalt artikel 7 van de Wegenverkeerswet (WVW) 1994. Doorrijden na een ongeval is verboden omdat de betrokkenen in staat moeten worden gesteld om de veroorzaker aansprakelijk te stellen voor de schade van het ongeval.

Verlaten plaats ongeval bij letsel

Is er sprake van een ongeval waarbij een ander letsel heeft opgelopen? Dan mag het slachtoffer niet in hulpeloze toestand worden achtergelaten door degene die bij het verkeersongeval is betrokken of door wie het verkeersgeval is veroorzaakt.

Vrijspraak van artikel 7 WVW

Regelmatig geven verdachten aan dat zij niet gemerkt hebben dat zij een ongeval hebben veroorzaakt of daarbij betrokken waren. Komt vast te staan dat zij redelijkerwijze niet hoefden te vermoeden dat letsel of schade is veroorzaakt, dan zal de rechter de verdachte vrijspreken van dit feit.

In paniek doorrijden na ongeval

Ook wanneer iemand in een paniekreactie handelt en doorrijdt wordt in beginsel tot vervolging overgegaan. Soms kan een betrokkene aan vervolging wegens het doorrijden na een ongeval ontkomen. De betrokkene moet zich dan alsnog binnen 12 uur vrijwillig melden bij de politie. Van een ‘vrijwillige melding’ is geen sprake als een verdachte al voordat hij zich meldt, weet dat de politie hem zoekt.

Doorrijden na aanrijding straf

Het doorrijden na een ongeval wordt door slachtoffers en benadeelden vaak als zeer onrechtvaardig ervaren. Daardoor roept dit regelmatig heftige emotie op. Het doorrijden na het veroorzaken van een ongeval is (mede) daarom aangemerkt als een misdrijf en wordt vaak streng bestraft. Omdat het om een misdrijf gaat kunnen de strafrechtelijke gevolgen ernstig zijn. Er kunnen dus hoge straffen worden opgelegd.

Wat te doen bij een ongeval?

Bent u betrokken bij een ongeval? Verlaat dan nooit de plaats van het ongeval zonder uw identiteit en dat van uw voertuig kenbaar te maken. Bent u zonder het te weten of in paniek toch doorgereden? Dan staan wij u graag bij. De advocaten van de sectie verkeersstrafrecht hebben jarenlange ervaring met dit soort zaken. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Meer weten?

Lees over verkeersstrafrecht?

Bekijk de pagina