Rijbewijs ingevorderd

Is uw rijbewijs ingevorderd door de politie? Onze advocaten van de sectie verkeersstrafrecht staan u graag bij.

Rijbewijs ingenomen

De politie kan een rijbewijs invorderen wanneer een bestuurder een ernstige snelheidsovertreding begaat. Constateert de politie een overtreding van de maximumsnelheid met 50 kilometer per uur of meer, dan moet het rijbewijs worden ingevorderd op grond van artikel 164 van de Wegenverkeerswet. Is er sprake van ‘herhaling’, dan kan de politie het rijbewijs ook al bij een snelheidsovertreding van 30 kilometer per uur of meer invorderen.

Rijbewijs ingevorderd alcohol of drugs

Het rijbewijs kan ook worden ingenomen als de politie vermoedt dat een bestuurder onder invloed van alcohol of drugs een auto heeft bestuurd. Bedraagt het alcoholgehalte in het bloed meer dan 1,3 promille of meer dan 570 Ug/l in de uitgeademde lucht, dan is dat reden voor een invordering. Voor beginnende bestuurders gelden lagere waardes: 0,8 promille of 350 Ug/l.

Wanneer krijgt u uw ingenomen rijbewijs terug?

Van de inname van het rijbewijs maakt de politie proces-verbaal op. De bestuurder ontvangt daarbij een bewijs van de inname van het rijbewijs. Het rijbewijs wordt met het proces-verbaal binnen drie dagen opgestuurd naar de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM) in Utrecht. De officier van justitie moet binnen tien dagen na de inname van het rijbewijs beslissen of het rijbewijs langer wordt ingehouden of dat het wordt teruggegeven. Beslist de officier van justitie niet binnen tien dagen, dan moet het rijbewijs zo snel mogelijk worden teruggegeven.

Voordat de officier beslist over teruggave of inhouding van het rijbewijs moet hij een controle uitvoeren. Hierbij gaat hij na of de politie de snelheidsovertreding of de alcoholovertreding correct en volgens de daartoe geldende voorschriften heeft vastgesteld. Is dit niet het geval, dan moet de officier het rijbewijs zo snel mogelijk teruggeven. Dat moet de officier ook als te verwachten valt dat uiteindelijk door een rechter geen onvoorwaardelijke rijontzegging zal worden opgelegd. Een bestuurder mag weer rijden zodra hij het rijbewijs terugontvangt.

Verzoek teruggave rijbewijs bij officier van justitie

Het is raadzaam om de officier van justitie direct na de invordering een brief te sturen. Hiermee moet de officier ervan worden overtuigd het rijbewijs niet langer in te houden maar het terug te geven. Bijvoorbeeld door de officier duidelijk te maken dat het rijbewijs nodig is voor het werk.

Inhouding rijbewijs

De officier kan ook besluiten om het rijbewijs ingevorderd te houden. In dat geval wordt het rijbewijs ingehouden tot het moment dat een rechter heeft beslist of en zo ja, welke straf een bestuurder krijgt voor bijvoorbeeld het te hard rijden of het rijden onder invloed. Deze ‘voorlopige’ inhouding kan maanden duren.

Klaagschrift indienen

Een (langdurige) inhouding van het rijbewijs kan grote gevolgen hebben. Wanneer een bestuurder het rijbewijs nodig heeft voor het werk, kan door de inhouding het werk zelfs in gevaar komen. Een bestuurder wil het rijbewijs daarom vaak zo snel mogelijk terug.

De betrokkene kan een klaagschrift indienen tegen de beslissing tot inhouding van het rijbewijs. Dit klaagschrift moet worden ingediend bij de raadkamer van de rechtbank. In een klaagschrift wordt aan de rechtbank gevraagd om het rijbewijs zo snel mogelijk terug te geven.

In het klaagschrift moet worden vermeld waarom het rijbewijs moet worden teruggegeven. Hiervoor kunnen allerlei redenen worden aangevoerd. Dat kunnen formele redenen zijn, bijvoorbeeld dat de snelheidsmeting of de blaastest niet volgens de voorschriften is uitgevoerd. Ook kunnen dat persoonlijke redenen zijn, bijvoorbeeld omdat het rijbewijs nodig is voor het werk.

Zitting rechtbank

Zodra het klaagschrift op de juiste manier is ingediend roept de rechtbank een bestuurder op voor een zitting. Deze vindt doorgaans binnen enkele weken na de indiening van het klaagschrift plaats, maar bij sommige rechtbanken kan dit langer duren. Tijdens de zitting beoordeelt de rechtbank of een bestuurder het rijbewijs direct terug kan krijgen. De rechtbank kan daarover al tijdens de zitting beslissen maar het kan ook een of twee weken voordat er wordt beslist.

Het opstarten van een klaagschriftprocedure leidt regelmatig tot een eerdere teruggave van het rijbewijs in afwachting van de inhoudelijke behandeling van de strafzaak.

Heeft u vragen?

Is uw rijbewijs ingevorderd en heeft u hierover vragen? Of wilt u dat wij u helpen bij het opstellen van een brief aan de officier van justitie of een klaagschrift aan de rechtbank? Neem dan contact op met de sectie verkeersstrafrecht van AK Advocaten.

Meer weten?

Lees alles over verkeersstrafrecht!

Bekijk de pagina