Rijden onder invloed (artikel 8 WVW)

Het is verboden om een voertuig te besturen onder invloed van te veel alcohol of onder invloed van drugs. Dit verbod staat beter bekend als het verbod om te rijden onder invloed. Ondanks dat iedereen dit weet, gebeurt het nog regelmatig. Het verbod is vastgelegd in artikel 8 van de Wegenverkeerstwet 1994 (WVW). De wetstekst is simpel. “Het is verboden een voertuig te besturen onder zodanige invloed van een stof, waarvan iemand weet of moet weten dat het gebruik daarvan de rijvaardigheid vermindert, dat hij niet tot behoorlijk besturen in staat moet worden geacht.” Het gaat hierbij dus niet alleen om alcoholhoudende drank, maar bijvoorbeeld ook om (soft) drugs. Ook medicijnen kunnen onder het verbod vallen.

Alcohol in het verkeer

Voor alcoholhoudende drank geldt dat normen zijn vastgesteld in een wettelijke regeling. Is sprake van een alcoholgehalte dat hoger ligt dan de vastgestelde norm? Dan is sprake van overtreding van het wetsartikel.

Beginnend bestuurder

De wet maakt een onderscheid tussen beginnende bestuurders en overige bestuurders. Voor beginnende bestuurders gelden lagere toegestane waardes, dan voor overige bestuurders.

Straffen bij rijden onder invloed

De (mogelijke) gevolgen van overtreding hangen sterk af van de ernst van de overtreding. Bestuurders worden snel geconfronteerd met de invordering van hun rijbewijs met alle nadelige gevolgen van dien.

Alcoholpromillage bepalen

Desgevraagd dienen bestuurders medewerking te verlenen aan een blaastest om te kunnen bepalen of er sprake is van rijden onder invloed van alcohol. Wanneer de blaastest aangeeft dat het alcoholgehalte te hoog is, kan van een bestuurder medewerking aan een ademanalyse worden gevorderd. Het ademonderzoek wijst uit of de strafbare grens al dan niet is overgeschreden. Het weigeren van de medewerking aan de test is strafbaar. In bepaalde gevallen kan worden gevraagd om mee te werken aan een bloedtest. Bijvoorbeeld als een bestuurder niet in staat is om te blazen omdat hij te dronken is of om medische redenen.

Artikel 8 WVW

Het is van belang om snel juridische hulp in te roepen wanneer u te maken krijgt met artikel 8 WVW. De advocaten van de sectie Verkeersstrafrecht onderzoeken dan of een blaastest of ademanalyse rechtmatig heeft plaatsgevonden. Daarnaast onderzoeken zij of de politie op een juiste wijze is gekomen tot een vaststelling van de alcoholwaarde.

Rijden onder invloed drugs

Bestuurders kunnen worden gevraagd om mee te werken aan een drugstest. Ook in een dergelijk geval controleren de advocaten van de sectie verkeersstrafrecht of de politie juist heeft gehandeld.

Juridische bijstand bij rijden onder invloed

Wanneer een bestuurder zijn rijbewijs kwijtraakt, staan de advocaten van de sectie verkeersstrafrecht hem bij. Zij proberen het rijbewijs zo spoedig mogelijk terug te krijgen. Dit is soms van groot belang. Bijvoorbeeld als de bestuurder het rijbewijs nodig heeft voor het werk. Denk maar aan een vrachtwagenchauffeur of vertegenwoordiger die zijn beroep niet kan uitoefenen zonder in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs.

Neem contact op met de sectie verkeersstrafrecht van AK Advocaten voor juridische bijstand.

Meer weten?

Lees alles over verkeersstrafrecht!

Bekijk de pagina