Rechtspraak over windenergie in beweging

24 feb 2020 Omgevingsrecht Renata Königel

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

Groene energie wordt steeds belangrijker. Windenergie is één van de manieren om groene energie op te wekken. In ons kleine land staan windmolens vaak in de buurt van woningen. Bent u op de hoogte van de regels en wetgeving rondom windmolens? In dit blog vertelt Renata over twee uitspraken over windenergie.

Windpark Geefsweer

Een windturbine of een combinatie windturbines die samen één inrichting vormt mag maximaal 17 dagen per jaar dagelijks 20 minuten slagschaduw veroorzaken. Deze norm geldt echter alleen voor de nieuwe windturbines. Als al slagschaduw wordt veroorzaakt door bestaande turbines, telt deze niet mee.

De Raad van State oordeelde in de zaak over windpark Geefsweer, dat toch moet worden beoordeeld of de cumulatieve slagschaduwduur uit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening aanvaardbaar is. Daarbij moet aandacht worden besteed aan de hinderlijkheid van de slagschaduw en de effecten op bijvoorbeeld de gezondheid. De slagschaduw in bestaande situaties kan dus wel degelijk een rol spelen in de beoordeling.

ABRS 19 december 2018, ECLI:NL:RVS:2018:4177

Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding

Bij woningen die dicht op windturbines staan kan niet aan de geluidgrenswaarden van 47 dB Lden en 41 dB Lnight worden voldaan. Deze woningen worden daarom vaak als bedrijfswoning aangeduid. Een bedrijfswoning is namelijk geen geluidsgevoelig object.  

Om te kunnen spreken van een bedrijfswoning moeten de bindingen zodanig zijn, dat de woning tot de inrichting van het windpark kan worden gerekend. Dat was bij het windpark Delfzijl niet het geval. De bewoners waren geen grondeigenaar of initiatiefnemer van het windpark. Daarnaast bestond het windpark uit 16 turbines, terwijl er 17 bedrijfswoningen waren aangeduid. Zelfs de contactuele afspraken om toezicht te houden op het windpark, waren in dit geval niet genoeg om van een bedrijfswoning te kunnen spreken.

ABRS 19 december 2018, ECLI:NL:RVS:2018:4180

Vragen over windenergie?

Neem contact op met Vastgoedrecht advocaat Renata Königel. Zij helpt u graag verder.

Over de blogger
Renata Konigel

Renata heeft jarenlang als jurist bij verschillende Brabantse gemeenten gewerkt. Hierdoor heeft zij veel kennis van de gemeentelijke organisatie en regels. In 2013 heeft Renata de overstap naar de advocatuur gemaakt.

Meer artikelen van Renata Konigel
Renata Königel-de Pijper

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.