Risico’s van en tips voor huwelijkse voorwaarden

22 mei 2018 Familierecht Anoeska van Ginderen

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
Inmiddels strandt één op de drie huwelijken, iets meer zelfs. Reden genoeg om vóór het sluiten van een huwelijk goed na te denken over de gevolgen en risico’s van een eventuele echtscheiding, bijvoorbeeld voor het vermogen. Wat zijn de mogelijkheden om de risico’s op nadelige gevolgen zo veel mogelijk te beperken?

Wat als er niets geregeld is?

Trouwt u, zonder verder iets te regelen? Dan trouwt u in gemeenschap van goederen. Dat betekent dat al uw vermogen bij echtscheiding gedeeld moet worden. Bent u na 1 januari 2018 getrouwd? Dan kent deze regel een aantal uitzonderingen. Zo hoeft u het vermogen dat u vóór het sluiten van uw huwelijk al had niet te delen. Dit geldt ook voor schenkingen en erfenissen die u tijdens het huwelijk heeft ontvangen. Dat klinkt aantrekkelijk, maar u moet daarbij wel op een aantal zaken letten. U moet bij een echtscheiding namelijk wel kunnen bewijzen welk vermogen u vóór het huwelijk al had, welke schenkingen en/of erfenissen u tijdens het huwelijk heeft ontvangen én in hoeverre dit vermogen nog aanwezig is. Heeft u bij het sluiten van het huwelijk of na ontvangst van de schenking of erfenis niets op papier gezet? Dan loopt u het risico dat u niet goed kunt bewijzen dat het om uw eigen vermogen gaat en het alsnog verdeeld moet worden. Ondernemers lopen, als er niets op papier is gezet, nog meer risico’s bij een scheiding. Zo kan de ondernemer zijn of haar ex-partner een redelijke vergoeding verschuldigd zijn, waarbij er veel discussie kan ontstaan over de hoogte van die vergoeding.

Hoe beperkt u de risico’s?

De risico’s van een echtscheiding kunt u beperken met huwelijkse voorwaarden. Dit kunt u zowel vóór als tijdens het huwelijk doen. Huwelijkse voorwaarden kunnen alleen door een notaris worden opgesteld. U heeft veel vrijheid om in de huwelijkse voorwaarden zaken te regelen zoals u dat wenst. Zo kunt u bijvoorbeeld afspreken dat bij echtscheiding ieder het eigen vermogen behoudt en er dus geen vermogen verdeeld hoeft te worden. Dit heet koude uitsluiting. Of u kunt afspreken dat een beperkt (specifiek omschreven) deel van het vermogen wel verdeeld moet worden. Of dat juist ál het vermogen verdeeld moet worden. En zo zijn er nog tal van andere opties. Als familierechtadvocaat zie ik veel huwelijkse voorwaarden voorbijkomen waarin een zogenaamd periodiek verrekenbeding is opgenomen. Een periodiek verrekenbeding houdt in dat (meestal) jaarlijks het overgespaard inkomen bij helfte verdeeld wordt, maar dat verder iedere echtgenoot het eigen vermogen behoudt. Helaas zijn ook die huwelijkse voorwaarden bij echtscheiding niet zonder risico’s.

Wat zijn de risico’s van een periodiek verrekenbeding?

De ervaring leert namelijk dat de huwelijkse voorwaarden vrij snel in een la belanden. Het periodiek verrekenbeding wordt dan meestal niet uitgevoerd. Weinig echtparen hebben immers zin om na de oliebollen en champagne van de jaarwisseling samen te bekijken hoe hoog het overgespaard inkomen was en dat te verdelen. En dan ook nog die afspraken op papier te zetten, zodat er bij een eventuele echtscheiding bewijs van is. Dit kan echter verstrekkende gevolgen hebben! De wet geeft namelijk aan dat in dat geval als uitgangspunt geldt dat al het aanwezige vermogen bij echtscheiding alsnog verdeeld moet worden, tenzij aangetoond kan worden dat het vermogen niet is ontstaan uit overgespaard inkomen. Maar het kan lastig zijn om te bewijzen dat bepaald vermogen niet is ontstaan uit overgespaard inkomen. Degene die dit moet bewijzen, loopt bovendien het risico dat het bewijs niet slaagt. Met als gevolg dat het vermogen dus alsnog gedeeld moet worden. En dát was nu juist niet de bedoeling van de huwelijkse voorwaarden!

Tips bij huwelijkse voorwaarden

Meestal is het bij het sluiten van huwelijkse voorwaarden de bedoeling om een goede regeling te treffen voor het geval het huwelijk in een echtscheiding eindigt. Het is dan verstandig om het concept van de huwelijkse voorwaarden voor te leggen aan een echtscheidingsadvocaat. Een echtscheidingsadvocaat kan duidelijk uitleggen wat bij scheiding de risico’s van de huwelijkse voorwaarden zijn, en hoe u die kunt beperken. Verder is het raadzaam om de huwelijkse voorwaarden eens in de zoveel tijd na te lezen en tegen het licht te houden. Stemt de inhoud van de huwelijkse voorwaarden nog wel overeen met uw wensen en omstandigheden? Leeft u de huwelijkse voorwaarden wel goed na? Als u de huwelijkse voorwaarden tijdens het huwelijk niet goed naleeft, kan dit immers bij echtscheiding verstrekkende gevolgen voor het vermogen hebben. Vaak zijn er overigens wel mogelijkheden om een gebrekkige uitvoering tussentijds te repareren. Wilt u graag uw (concept) huwelijkse voorwaarden laten beoordelen en weten wat uw (concept) huwelijkse voorwaarden voor u betekenen? Neemt u dan contact op met onze familierechtadvocaten, zij vertellen u hier graag meer over. Fotocredits: Monkey Business / Adobe Stock

Over de blogger
Anoeska van Ginderen

Anoeska is gespecialiseerd in het familierecht. Zij is zowel advocaat als mediator. Haar praktijk bestaat voornamelijk uit echtscheidingen en de verbreking van samenlevingen.

Meer artikelen van Anoeska van Ginderen
Anoeska van Ginderen - Familierechtadvocaat

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.