Publicaties

Familierecht

Samenwonen na een echtscheiding? Stel, u bent gehuwd geweest of hebt kinderen uit een eerdere relatie en u of uw ex-partner gaat samenwonen. Wat betekent dit dan voor de kinder- en eventuele partneralimentatie? Het (opnieuw) gaan samenwonen heeft geen invloed op de hoogte van de kinderalimentatie. Een nieuwe partner hoeft niet bij te dragen in de kosten van de kinderen. Voorheen had het samenwonen wel invloed op de draagkracht van de samenwonende ouder, omdat de woonlasten vanaf dat moment werden gedeeld met de nieuwe partner. In de per 1 april 2013 gewijzigde alimentatierichtlijn speelt dit echter geen rol meer. Nu is de draagkracht alleen afhankelijk van het inkomen en niet meer ook van de daadwerkelijke lasten, tenzij dit tot een onaanvaardbare uitkomst zou leiden. Het trouwen of het aangaan van een geregistreerd partnerschap met een nieuwe partner kan de kinderalimentatie wel beïnvloeden. Een stiefouder heeft namelijk, net als de ouders, een wettelijke onderhoudsplicht richting de kinderen van de partner, mits de kinderen tot het gezin behoren. Een samenwoning met een nieuwe partner is wel van invloed op de partneralimentatie. De richtlijnen voor het berekenen van partneralimentatie zijn niet gewijzigd, zodat hierbij de daadwerkelijke lasten nog steeds relevant zijn. Overigens bestaat er na verbreking van een samenleving geen wettelijk recht op partneralimentatie. Indien de alimentatiebetaler na een echtscheiding gaat samenwonen, dan dalen de woonlasten en kan een hogere partneralimentatie worden voldaan. Als de alimentatieontvanger gaat samenwonen, dan kan daardoor het recht op partneralimentatie vervallen, mits aan de nodige voorwaarden wordt voldaan. Uiteraard kunnen wij u hier meer over vertellen. Ook kunnen wij met u bekijken of er reden is om de alimentatie aan te passen. Familierecht