Schadeposten: richtlijn huishoudelijke hulp

09 mrt 2022 Letselschaderecht Astrid van Tilburg

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

Richtlijnen Letselschade Raad

Indien je een ongeval krijgt waarvoor iemand anders aansprakelijk is, dan kun je jouw schade verhalen op de aansprakelijke persoon. Schade valt onder te verdelen in materiële en immateriële schade (smartengeld). Materiële schade is schade die je in je portemonnee voelt, de kosten die je maakt. Smartengeld is minder eenvoudig in geld uit te drukken. Het gaat bij smartengeld namelijk om een financiële vergoeding van emotionele, lichamelijke en psychische schade.

De Letselschade Raad heeft richtlijnen opgesteld waarmee de hoogte van schadeposten makkelijker kan worden vastgesteld. Ze hebben als doel om veel voorkomende discussies over bepaalde schadeposten te voorkomen. Daardoor worden gelijke gevallen gelijk behandeld. De richtlijnen worden gebruikt als een gemakkelijk en uniform uitgangspunt. De richtlijnen worden ieder jaar in januari geïndexeerd.

In niet alle gevallen kunnen de richtlijnen worden gebruikt. Soms doet de toepassing van een richtlijn geen recht aan de schade of risico’s van iemand met letselschade. Dan wordt er een concrete schadeberekening gemaakt die onderbouwd dient te worden met bewijsstukken.

De Letselschade Raad heeft richtlijnen opgesteld over onder andere:

 • Huishoudelijke hulp
 • Kilometervergoeding
 • Studievertraging
 • Zelfwerkzaamheid
 • Ziekenhuis- en revalidatiedaggeldvergoeding

In dit blog bespreek ik de richtlijn Huishoudelijke hulp.

Ik wil meer weten over letselschaderecht

Huishoudelijke hulp

Indien je een ongeval hebt gehad waarbij je letsel hebt opgelopen, is het mogelijk dat er behoefte bestaat aan ondersteuning in het huishouden. De kosten voor het inschakelen van (een betaalde) huishoudelijke hulp worden meestal vergoed door de aansprakelijke partij. Je kunt hierbij denken aan hulp van een thuiszorgorganisatie. In de praktijk gebeurt het echter vaak – zeker kort na een ongeval – dat gezinsleden, familie en/of vrienden te hulp schieten (de zogenaamde mantelzorg). Ook deze hulp komt ook voor vergoeding in aanmerking.

Huishoudelijke hulp is de behoefte aan huishoudelijke ondersteuning door derden, bestaande uit bijvoorbeeld de activiteiten schoonmaken, koken, boodschappen doen en kinderen verzorgen. Activiteiten op het gebied van zelfredzaamheid vallen er niet onder. Onder zelfredzaamheid wordt verstaan persoonlijke verzorging en algemene dagelijkse levensverrichtingen. Voorbeelden van algemene dagelijkse levensverrichtingen zijn: in en uit bed komen, aan- en uitkleden, eten, drinken, medicijnen innemen, bewegen en lopen, praten en naar het toilet gaan.

''De Letselschade Raad heeft richtlijnen opgesteld waarmee de hoogte van schadeposten makkelijker kan worden vastgesteld.''

De Richtlijn Huishoudelijke Hulp is goed afgebakend:

 • De richtlijn richt zich op mantelzorg.
 • Het gaat om hulp in het huishouden voor werkzaamheden die het slachtoffer verrichtte vóór het ongeval.
 • De richtlijn geeft normbedragen aan. Deze normbedragen gelden volgens onderstaande tabel voor een periode van drie maanden. Bij continuering van de mantelzorg wordt gekeken naar het aantal uren hulp en geldt voor de volgende drie maanden een uurtarief van € 10,00. Partijen kunnen ervoor kiezen om de bedragen uit de tabel voor een langere periode toe te passen (dan alleen de eerste drie maanden). Na zes maanden betaalt de verzekeraar een redelijke vergoeding.
 • De richtlijn ziet niet op verzorgende en verplegende taken.
 • De richtlijn houdt rekening met alle huishoudelijke taken (volgens de definitie van de richtlijn). De kosten van professionele kinderopvang vallen niet onder deze richtlijn.
 • Het slachtoffer heeft de verplichting om de schade te beperken.
 • De normbedragen huishoudelijke hulp per week (een week wordt gelijkgesteld aan zeven dagen).
 • De hoogte van de schadevergoeding gedurende de eerste drie maanden, wordt vastgesteld aan de hand van de volgende formule: Normbedrag volgens de mate van beperking x bijdrage in het huishouden (vóór het ongeval)..
 • De mate van beperking worden onderverdeeld in ‘licht tot matig beperkt’ en ‘zwaar beperkt’. De partijen (slachtoffer en verzekeraar) stellen in overleg de mate van beperking vast. Als je bijvoorbeeld een zware hersenschudding hebt opgelopen en in bed moet blijven liggen ben je zwaar beperkt en kun je helemaal niks. Heb je alleen gekneusde ribben dan kun je waarschijnlijk nog wel wat huishoudelijke werkzaamheden verrichten.
 • De bijdrage in het huishouden voor het ongeval wordt uitgedrukt in een vast percentage van 25, 50, 75 of 100 procent. In de praktijk zie je wel dat van die percentages ook nog wordt afgeweken en dat wordt uitgegaan van de bijdrage die het slachtoffer voor het ongeval in het huishouden had, bijvoorbeeld 1/3.
 • Er wordt bij de normbedragen uitgegaan van twee kinderen per gezin. Als er kinderen van verschillende leeftijden zijn, geldt de leeftijd van het jongste kind ten tijde van het ongeval.
 • Een eenoudergezin valt ook onder de categorie ‘gezin’.

Wanneer er sprake is van bijzondere omstandigheden met betrekking tot de woning, gezinssamenstelling of persoon van het slachtoffer in relatie tot het huishouden, die zich niet lenen voor bovenstaande vergoeding, zal de schade concreet moeten worden vastgesteld. Stel een slachtoffer heeft vier kinderen en woont in een grote woonboerderij, dan is het soms verstandiger om niet van de normbedragen uit te gaan. Zeker als die persoon zwaar letsel heeft opgelopen wordt er regelmatig een arbeidsdeskundige ingeschakeld om heel nauwkeurig de behoefte aan huishoudelijke hulp vast te stellen. In zo’n geval raden wij onze klanten aan om niet van de richtlijn uit te gaan.

Contact

Ben jij het slachtoffer geworden van een ongeval en wil jij weten welke schadevergoeding jij kunt vorderen in jouw zaak, vraag het een van onze specialisten!

Ik ga contact opnemen

Over de blogger
Astrid van Tilburg

Astrid werkt sinds oktober 2015 als jurist bij de sectie Letselschade van AK Advocaten.

Meer artikelen van Astrid van Tilburg
Astrid van Tilburg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.