Schadeposten: richtlijn studievertraging

31 jul 2022 Letselschaderecht Astrid van Tilburg

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

Indien je een ongeval krijgt waarvoor iemand anders aansprakelijk is, dan kun je jouw schade verhalen op de aansprakelijke persoon. Schade valt onder te verdelen in materiële en immateriële schade (smartengeld). Materiële schade is schade die je in je portemonnee voelt, de kosten die je maakt. Smartengeld is minder eenvoudig in geld uit te drukken. Het gaat bij smartengeld namelijk om een financiële vergoeding van emotionele, lichamelijke en psychische schade.

Richtlijnen Letselschade Raad

De Letselschade Raad heeft richtlijnen opgesteld waarmee de hoogte van schadeposten makkelijker kan worden vastgesteld. Ze hebben als doel om veel voorkomende discussies over bepaalde schadeposten te voorkomen. Daardoor worden gelijke gevallen gelijk behandeld. De richtlijnen worden gebruikt als een gemakkelijk en uniform uitgangspunt. De richtlijnen worden ieder jaar in januari geïndexeerd.

In niet alle gevallen kunnen de richtlijnen worden gebruikt. Soms doet de toepassing van een richtlijn geen recht aan de schade of risico’s van iemand met letselschade. Dan wordt er een concrete schadeberekening gemaakt die onderbouwd dient te worden met bewijsstukken.

De Letselschade Raad heeft richtlijnen opgesteld over onder andere:

  • Huishoudelijke hulp
  • Kilometervergoeding
  • Studievertraging
  • Zelfwerkzaamheid
  • Ziekenhuis- en revalidatiedaggeldvergoeding

In een serie blogs vertel ik je meer over de bovenstaande richtlijnen. In de vorige blogs is de Richtlijn huishoudelijke hulp en de Richtlijn kilometervergoeding al aan bod gekomen. In dit blog ga ik in op de Richtlijn Studievertraging.

Ik wil meer weten over letselschaderecht

Studievertraging

Je zit bijvoorbeeld in het examenjaar. Vlak voor de examens raak je betrokken bij een verkeersongeval waarbij je letselschade oploopt waarvoor een ander aansprakelijk is. Het centraal examen kun je niet meer maken, waardoor je het examenjaar opnieuw moet doen. Je loopt één jaar studievertraging op. Onder schade wegens studievertraging wordt verstaan de schade die optreedt doordat een slachtoffer  later op de arbeidsmarkt actief zal zijn, indien de opleiding door een ongeval is onderbroken. Voor deze studievertraging moet een ander aansprakelijk zijn.

Om in aanmerking te komen voor een schadevergoeding moet worden aangetoond dat er geen studievertraging zou zijn zonder de letselschade. Hiervoor wordt vaak een verklaring gebruikt van een studiebegeleider, decaan of andere persoon van de betrokken onderwijsinstelling.

''De Letselschade Raad heeft richtlijnen opgesteld waarmee de hoogte van schadeposten makkelijker kan worden vastgesteld.''

Richtlijn studievertraging

De Richtlijn Studievertraging biedt hulp bij het berekenen van de schade die je oploopt door studievertraging. Onder de richtlijn valt studievertraging van maximaal één jaar. Verder geldt de richtlijn voor de opleiding die op het moment van ongeval wordt gevolgd. De bedragen genoemd in deze richtlijn zijn exclusief extra studiekosten (de aanschaf van studieboeken, examenkosten, studiefinanciering), collegegeld, aangepast vervoer, etc. Deze bedragen komen nog bovenop de schadevergoeding volgens de richtlijn.

De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de opleiding die je op het moment van de studievertraging volgt. Er zijn vier categorieën: basisschool, vmbo/lbo, havo/mbo/vwo en hbo/wo. Bij alle categorieën horen verschillende normbedragen. De jaarvergoeding is naar redelijkheid en billijkheid vastgesteld, rekening houdend met de jurisprudentie en gangbare praktijk.

Categorie Normbedrag 2022
Basisschool € 6.600,00
VMBO en LBO € 15.200,00
HAVO, MBO, VWO € 18.500,00
HBO en WO € 22.475,00

 

De Richtlijn Studievertraging biedt niet altijd houvast. Het is mogelijk dat de daadwerkelijke schade hoger is dan het normbedrag. Stel je bent bijna klaar met je hbo-opleiding en je krijgt tijdens je studie een baan aangeboden. Je zou op jaarbasis € 35.000,00 netto gaan verdienen. Het normbedrag is echter € 22.475,00. Daarnaast kan het voorkomen dat je langer dan één jaar studievertraging oploopt. De richtlijn geldt dan niet. Ook is het mogelijk dat het ongeval ervoor zorgt dat je een opleiding op een lager niveau moet volgen. De Richtlijn Studievertraging ziet hier niet op.

Er zijn dus gevallen waarop de Richtlijn Studievertraging niet ziet. Er moet dan een berekening worden gemaakt van de daadwerkelijke schade. Dat is echter niet gemakkelijk en daarbij wordt dan vaak gebruik gemaakt van een arbeidsdeskundige en een rekenkundige. Het is de bedoeling dat zo dicht mogelijk aansluiting wordt gezocht bij de omstandigheden van het slachtoffer als hem het ongeval niet zou zijn overkomen.

Meer weten over de richtlijn studievertraging?

Heb je vragen over de richtlijn studievertraging of over de andere richtlijnen van de Letselschade Raad? Vraag het een van onze specialisten van de sectie letselschaderecht!

Ik heb een vraag

Over de blogger
Astrid van Tilburg

Astrid werkt sinds oktober 2015 als jurist bij de sectie Letselschade van AK Advocaten.

Meer artikelen van Astrid van Tilburg
Astrid van Tilburg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.